Fixservis logo
0
0 €

Reklamácie

Ako postupovať:

Všetci vieme, že nikto nie je neomylný a že tovar sa môže poškodiť aj počas prepravy. V takomto prípade, prosím, zachovajte chladnú hlavu a bezodkladne nás do 12 hodín od prevzatia zásielky kontaktujte e-mailom na eshop@fixservis.sk

Prosím, pošlite nám:

1. Fotku dodacieho listu, aby sme podľa čísla variabilného symbolu mohli dohľadať vašu objednávku v systéme.

2. Detailnú fotku poškodeného doručeného tovaru.

 • Fotka musí rovnako obsahovať aj náš štítok, ktorý bol nalepený na obale tovaru, vďaka ktorému vieme rýchlejšie identifikovať poškodený tovar.

3. Kompletnú fotku obalového materiálu. Budeme potrebovať:

 • Fotku krabice zo všetkých strán. Ak krabica obsahuje preliačenie alebo iné vizuálne poškodenie, pošlite fotku z tohto miesta.
 • Ak bola zásielka zabalená v bublinkovej fólií, je nutné poslať fotku bublinovej výplne v zrolovanom stave.

Fotky určite neposielajte rozostrene alebo odfotené v zlých svetelných podmienkach, či odseknuté alebo odrezané časti fotografie.

Fotka musí obsahovať zobrazenie celého poškodeného tovaru a nie len poškodenej časti.

Na základe vašich fotografií posunieme situáciu dopravcovi, ktorý ju bude riešiť. Pokiaľ fotografie alebo video dôkazy nebudete vedieť poskytnúť, nevieme so situáciou nič robiť.

Následne čakáme na vyjadrenie prepravcu. Po ich vyjadrení vás budeme kontaktovať. 

Pri prevzatí objednávky od kuriéra je potrebné si každú zásielku vizuálne skontrolovať ešte počas jej prevzatia. V prípade poškodenia zásielky rovno spísať zápis o poškodení priamo s kuriérom. V opačnom prípade dopravcovia ako ani my nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné neskoršie reklamácie. 

Ak nám túto chybu nenahlásite, môže byť prípadne neskoršie odstúpenie od zmluvy či reklamácia z našej strany zamietnutá. Nahláste preto prosím všetko, ak máte čo i len malé podozrenie.

V prípade, že vám zakúpený tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, je možné do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť tovar

Do zásielky, prosím, nezabudnite pripojiť aj vyplnený protokol odstúpenie od zmluvyBez protokolu nebudeme vedieť zásielku identifikovať a spracovať odstúpenie. V protokole vyplňte všetky informácie, ako je číslo objednávky, tovar, ktorý vraciate a číslo účtu, aby sme vám vedeli poslať platbu. 

Ak nemáte možnosť si daný dokument vytlačiť, napíšte nám, prosím, čitateľne číslo objednávky/variabilný symbol na čistý papier a vložte do zásielky.

Zásielku môžete poslať: 

1. Bezplatne cez výdajné miesto Packeta
Navštívte ktorékoľvek odberné miesto Packeta a zamestnancovi nadiktujte kód 95642760.

2. Na našu adresu poštou alebo kuriérom
iFix s.r.o.
Námestie hraničiarov 6/A
851 03 Bratislava
Zásielku neposielajte dobierkou, z našej strany nebude prevzatá.

3. Prípadne sa zastavte osobne na ktorejkoľvek našej pobočke.

Rozhodli ste sa tovar vrátiť? Poprosíme vás: 

 • Vráťte tovar v pôvodom a nepoškodenom obale. 
 • Ak tovar obsahuje ochranné lepky, nestrhávajte ich. 
 • Použitý tovar, napríklad vymenený LCD displej, očistite od zbytočného lepidla. 
 • Vyplňte a priložte do zásielky protokol - odstúpenie od zmluvy
 • Pri odoslaní zásielky si pýtajte od dopravcu trasovacie číslo alebo potvrdenie, aby sme vám v prípade straty zásielky vedeli pomôcť. 
 • Ak nás navštívite osobne na niektorej predajni, kolegovia iba prevezmú vaše odstúpenie a odošlú ho na našu centrálu. Spracovaniu sa bude venovať náš tím z e-shop oddelenia. 

O aktuálnom stave vášho odstúpenia od zmluvy vás budeme po spracovaní informovať e-mailovou notifikáciou.

V prípade, ak zásielku posielate cez Packetu, po dôkladnom zabalení tovaru je nutné na krabicu napísať aj náš kód pre vrátenie zásielky. Pracovník Packety bude vedieť, že ide o kód pre vrátenie zásielky, a teda ho pošle priamo k nám.
Je nutné kód napísať čitateľne a viditeľne, odporúčame hrubú fixku, prípadne na balík napísať "Kód pre vrátenie zásielky – 95642760".
Takto zabezpečíme, že pracovník Packety kód určite nájde a zásielka bezpečne dorazí na naše e-shop/reklamačné oddelenie.

Aj keď sú všetky produkty, ktoré predávame, zo svojej podstaty testované, bezchybné a funkčné, môžu sa časom pokaziť alebo vo výnimočných prípadoch byť chybné už pri samotnom predaji. Boli by sme veľmi radi, keby sa tieto situácie nestávali, ale žiaľ, nie je v našich silách to úplne ovplyvniť. Výrobná chyba sa v niektorých prípadoch môže prejaviť až po dlhšom používaní produktu.

Zakúpený tovar nefunguje alebo prestal fungovať, prípadne evidujete inú závadu? Pošlite nám tovar na reklamáciu spolu s vyplneným formulárom – Reklamačný formulár.

Do zásielky, prosím, nezabudnite pripojiť aj vyplnený reklamačný formulár. Bez formulára nebudeme vedieť zásielku identifikovať a spracovať reklamáciu. Vo formulári vyplňte všetky informácie, ako je číslo objednávky, tovar, ktorý reklamujete, dôvod reklamácie a spôsob vyriešenia.

Reklamáciu môžete poslať:

1. Bezplatne cez výdajné miesto Packeta
Navštívte ktorékoľvek odberné miesto Packeta a zamestnancovi nadiktujte kód 95642760.

2. Na našu adresu poštou alebo kuriérom
iFix s.r.o.
Námestie hraničiarov 6/A
851 03 Bratislava
Zásielku neposielajte dobierkou, z našej strany nebude prevzatá.

3. Prípadne sa s reklamáciou zastavte osobne na ktorejkoľvek našej pobočke

Rozhodli ste sa tovar reklamovať? Poprosíme vás:

 • Vráťte tovar v pôvodom obale.
 • Vyplňte a priložte do zásielky reklamačný formulár.
 • Neposielajte mechanicky poškodený tovar, reklamácia vám nebude uznaná.
 • Pri odoslaní zásielky si pýtajte od dopravcu trasovacie číslo alebo potvrdenie, aby sme vám v prípade straty zásielky vedeli pomôcť.
 • Ak nás navštívite osobne na niektorej predajni, kolegovia iba prevezmú vašu reklamáciu a odošlú ju na našu centrálu. Spracovaniu sa bude venovať náš tím z reklamačného oddelenia.

O aktuálnom stave vašej reklamácie vás budeme po prijatí reklamácie informovať e-mailovou notifikáciou.

Na vybavenie reklamácie je zákonom stanovená lehota 30 dní. Zo skúseností vieme, že reklamácie vybavujeme do 5 až 10 pracovných dní. Ak máme tovar skladom, vyriešime reklamáciu rýchlejšie.

Nezodpovedali sme vaše otázky? Kontaktujte nás prostredníctvom:

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

8.12.1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

8.12.2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

8.12.3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

8.20.1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

8.20.2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

8.20.3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

8.20.4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

8.20.5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

8.20.6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

8.20.7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

8.20.8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

8.20.9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

8.20.10. ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

8.21.1. odovzdaním opraveného tovaru,

8.21.2. výmenou tovaru,

8.21.3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

8.21.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

8.21.5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

8.21.6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

8.23. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.24. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.25. U zánovného tovaru 12 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar, ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);

8.26. U tovaru použitého 6 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).
V prípade, že je kupujúcim podnikateľ (právnicka osoba), zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záručnej dobe maximálne 6 mesiacov. V prípade uznanej reklamácie, je pre podnikateľa (právnická osoba) možná iba výmena tovaru. 
- Bežný tovar nachádzajúci sa v ponuke predávajúceho – 6 mesiacov
- Batérie (všetky, okrem batérií označených ako „originál“) – 6 mesiacov
- Tovar označený ako „náhradné diely“, ktorý má vo svojom názve „originál“ ,,ORG" alebo „originálny“ – 3 mesiace

8.26.1. Zodpovednosť za vady, záruka, akosť tovaru – podnikateľské subjekty (nespotrebitelia)
1.    Ak kupujúci nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, budú pre zmluvné strany  platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
2.    Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť objednaného tvaru je v zmysle § 429 Obchodného zákonníka pre kupujúcich, ktorí nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, poskytovaná na 6 mesiacov.
3.    Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar nemá vady, a to v okamihu, kedy na Kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na Tovare. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že v tomto okamihu:
a)    má tovar dohodnuté vlastnosti, resp. má vlastnosti deklarované výrobcom alebo vlastnosti, ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na popis a povahu tovaru,
b)    tovar je vhodný na použitie pre uvedené účely, resp. pre účely pre ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c)    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

d)  V prípade náhradného dielu Apple iPhone (batéria, displej, fotoaparát v závislosti od modelu iPhone ...) na zariadeniach značky Apple, sa môže zobrazovať hlásenie: "Nie je možné overiť, či tento iPhone používa originálny Apple diel (batéria, displej, fotoaparát v závislosti od modelu iPhone)“. Tieto správy nijako neovplyvňujú výkon zariadenia a po 4 dňoch zmiznú z uzamknutej obrazovky a potom budú viditeľné len v Nastaveniach. Nadobudnutie tejto správy nemá vplyv na výkon zariadenia.


4.    Pre otázky prechodu nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 – 461 Obchodného zákonníka
5.    Kupujúci je povinný zjavné vady tovaru oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24h.
6.    Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu, aby sa mohol presvedčiť o reklamovaných vadách tovaru.
7.    Predávajúci je povinný posúdiť dôvodnosť reklamácie bez zbytočného odkladu, pričom dĺžka lehoty na posúdenie dôvodnosti reklamácie závisí najmä od povahy a závažnosti reklamovanej vady. Predávajúci sa zaväzuje o výsledku posúdenia informovať Kupujúceho.
8.    V prípade, ak je reklamácia dôvodná, môže Kupujúci žiadať buď dodanie náhradného tovaru za vadný, alebo odstránenie vád tovaru, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 

8.27. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.28. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.29. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

8.30. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

8.31. predávajúci vadný tovar vymení.

8.32. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.33. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

8.33.1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

8.33.2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.34. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.35. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.36. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.37. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadne opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.38. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.39. Záručná doba zaniká ak:

8.39.1. zákazník nedisponuje záručným listom, alebo dokladom o zaplatení, prípadne iným dokumentom, ktorý preukazuje kúpu tovaru

Tieto reklamačné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.10.2016

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí