Fixservis logo
0
0 €

Zelená cesta

Oprava elektronických zariadení, zníženie produkcie elektronického odpadu a "Právo na opravu / Right to repair"

Náš každodenný život si už bez elektronických zariadení nevieme predstaviť. Mobilné telefóny, počítače, televízory, elektro-dopravné prostriedky a ďalšie zariadenia nám pomáhajú pracovať, komunikovať, cestovať, platiť .... , vlastne, takmer všetko čo každodenne vykonávame, je dnes do určitej miery prepojené s používaním elektronických zariadení. Keď sa však tieto zariadenia pokazia, alebo nefungujú správne, často ich vyhadzujeme a nahrádzame novými, čo má za následok vysoký podiel e-odpadu (E-waste).


Oprava elektronických zariadení priamo znížuje produkciu tohto odpadu. Keď sa zariadenie pokazí, môžete ho opraviť namiesto toho, aby ste ho vyhodili a nahradili novým. Tým sa šetria nielen zdroje, ale aj peniaze. Môžete tiež nájsť opravárov, ktorí vám pomôžu opraviť telefón alebo iné zariadenie za nižšiu cenu, než keby ste ho nahradili novým.

Mnohí výrobcovia zariadení však v súčasnosti bránia opravárom a používateľom opravovať svoje zariadenia tým, že im neumožňujú prístup k súčiastkam a informáciám potrebným na ich opravu. Toto obmedzenie viedlo ku koncepcii "práva na opravu", ktorá vyžaduje, aby výrobcovia umožnili opravy a poskytli opravárom a používateľom prístup k potrebným súčiastkam a informáciám.

V praxi to znamená, že výrobcovia by mali poskytovať príručky a návody na opravu, ako aj prístup k náhradným dielom. To by umožnilo opravárom a používateľom opraviť svoje zariadenia, keď sa pokazia, a znížiť produkciu elektronického odpadu.

V záujme ochrany životného prostredia.

Šetrnejšie zaobchádzanie s životným prostredím a znižovanie množstva elektronického odpadu (e-odpadu) zahŕňa prijatie postupov šetrných k životnému prostrediu s cieľom minimalizovať množstvo odpadu z elektronických zariadení. Tu je niekoľko spôsobov, ako znížiť množstvo elektronického odpadu:

  1. Oprava a opätovné použitie: Pokúste sa predĺžiť životnosť svojho zariadenia tým, že ho opravíte namiesto toho, aby ste kupovali nové.
  2. Recyklovať: Keď príde čas na výmenu spotrebičov, recyklujte ich správne, aby toxické materiály, ktoré obsahujú, neskončili na skládkach.
  3. Nakupujte zodpovedne: hľadajte výrobky, ktoré vydržia, dajú sa ľahko opraviť a sú vyrobené z recyklovaných materiálov.
  4. Používajte energeticky účinné spotrebiče: Energeticky účinné spotrebiče spotrebujú menej elektrickej energie a môžu znížiť uhlíkovú stopu vašej domácnosti alebo kancelárie.

Prijatím týchto postupov môžete znížiť množstvo vyprodukovaného elektronického odpadu a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.

Oprava a opätovné použitie elektronických zariadení môže významne prispieť k znižovaniu e-odpadu. Napríklad, ak by bolo možné opraviť a opätovne použiť 10 % smartfónov, ktoré sú momentálne vyhadzované, mohlo by to znížiť produkciu e-odpadu o 5 miliónov ton ročne. Toto by tiež znížilo uhlíkovú stopu spojenú s výrobou nových zariadení, čo by mohlo ročne ušetriť približne 14 miliónov ton CO2.

 E-waste Production Over the Years: Tento graf ukazuje pokles v množstve elektronického odpadu produkovaného ročne. Vidíme, že počas posledných rokov došlo k zníženiu, čo by mohlo byť spôsobené zvýšeným dôrazom na opravy a recykláciu.

 

Comparison of Device Lifespan Before and After Right to Repair Policies: Na tomto grafe je zobrazené, ako sa predpokladaná životnosť elektronických zariadení zvýšila po zavedení politík "Right to repair/Práva na opravu".

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí