Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie Huawei P30 Lite

Added on 27.09.2019

Technická náročnosť

stredná

Trvanie postupu

1 hodina

Počet krokov v návode

12

Náradie na výmenu

Pridať všetko

Návod na výmenu batérie v zariadení Huawei P30 Lite.
Pred začatím je potrebné vybiť zariadenie pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť a/alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.
Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a odpojte z nabíjačky. Počkajte približne hodinu a následne nabíjajte ešte chvíľu.
Počas opravy porušíte lepidlo držiace niektoré komponenty zariadenia. Pred opätovnou montážou dôkladne očistite zvyšky lepidla a použite nové.
 

Step 1
Slot SIM karty

Slot SIM karty
Slot SIM karty #1
Slot SIM karty #2
 • vypnite zariadenie
 • pomocou otvárača slotu SIM karty vyberte slot SIM karty

Step 2
Otváranie

Otváranie
 • teplovzdušnou pištoľou alebo fénom nahrejte okraje zadného krytu zariadenia(približne 30 sekúnd, teplotou 80 – 100 °C)

 Pravdepodobne bude potrebné nahrievanie niekoľkokrát opakovať, aby ste lepidlo dostatočne oslabili.


 Dajte pozor, aby ste zariadenie neprehriali. Displej a batéria sú citlivé na poškodenie teplom.

Step 3
Otváranie 2

Otváranie 2
Otváranie 2 #1
Otváranie 2 #2
Otváranie 2 #3
 • prisajte prísavku na spodnú časť zadného krytu a vytiahnite ju pevným, konštantným tlakom tak, aby ste vytvorili drobnú medzeru 
 • do vytvorenej medzery pod zadným krytom v spodnej časti zariadenia vložte plastovú kartu na otváranie
 • posúvaním plastovej karty po obvode zariadenia oddeľujte lepidlo držiace zadný kryt

 Pri ťažkostiach s oddeľovaním lepidla zadný kryt opäť zahrejte.

Step 4
Otváranie 3

Otváranie 3
Otváranie 3 #1
Otváranie 3 #2
Otváranie 3 #3
 •  opatrne odklopte zadný kryt za spodný okraj smerom nahor tak, že horný okraj ostane stále prilepený

 Zadný kryt zatiaľ neoddeľujte úplne, pretože je k nemu stále pripojený flex kábel snímača odtlačkov prstov.

 • opatrne oddeľte horný okraj zadného krytu do pravej strany a položte ho vedľa zariadenia

Step 5
Flex kábel snímača odtlačkov prstov

Flex kábel snímača odtlačkov prstov
Flex kábel snímača odtlačkov prstov #1
Flex kábel snímača odtlačkov prstov #2
 • pinzetou alebo spudgerom odpojte flex kábel snímača odtlačkov prstov
 • odstráňte zadný kryt
   

Step 6
Skrutky

Skrutky
Skrutky #1
Skrutky #2
 • pomocou skrutkovača Phillips #000 odstráňte v hornej časti
  •  7x skrutka #00
  •  3x skrutka #00

 Zapamätajte si, kam ktorá skrutka patrí, aby ste ich pri opätovnej montáži vrátili na rovnaké miesto, pretože sú odlišné.

Step 7
Krytky

Krytky
Krytky #1
Krytky #2
Krytky #3
Krytky #4
 • plochou stranou spudgera alebo pomocou tupej pinzety vypáčte plastovú krytku základnej dosky v mieste vyznačenom červenou farbou
 • pomocou pinzety odstráňte krycí pliešok
 • pomocou pinzety opatrne odlepte konce grafitového štítu z dvoch flexov
   

Step 8
Zadná kamera

Zadná kamera
Zadná kamera #1
Zadná kamera #2
Zadná kamera #3
Zadná kamera #4
 • pomocou plochej strany spudgera odpojte tri flexy zadnej kamery
 • pinzetou opatrne uchopte a odstráňte zadnú kameru
   

Step 9
Predná kamera

Predná kamera
Predná kamera #1
Predná kamera #2
 • plochou stranou spudgera odpojte flex prednej kamery
 • pomocou pinzety odstráňte prednú kameru
   

Step 10
Flex káble

Flex káble
Flex káble #1
Flex káble #2
Flex káble #3
Flex káble #4
 • plochou stranou spudgera odpojte:
  • flex kábel LCD
  • flex kábel batérie
  • prepojovací kábel
  • flex kábel snímača odtlačkov prstov
 • pomocou pinzety opatrne vypáčte RF kábel z jeho zásuvky

Step 11
Základná doska

Základná doska
Základná doska #1
Základná doska #2
 • plochou stranou spudgera nadvihnite základnú dosku a odstráňte ju spolu s grafitovým štítom

Step 12
Batéria

Batéria
Batéria #1
Batéria #2
Batéria #3
Batéria #4
 • teplovzdušnou pištoľou alebo fénom nahrejte lepidlo pod batériou cez displej(približne 40 sekúnd, teplotou 80 – 100 °C)

 Nikdy nevystavujte batériu priamemu teplu. Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili batériu. Ak sa lepidlo ťažko oddeľuje, opakovane ho nahrejte.

 • pomocou pinzety alebo rukou odlepte postupne nálepky z batérie – najskôr číslo 1, potom 2 a nakoniec 3
 • uchopte batériu za nálepku číslo 3 a ťahajte za ňu pevným, konštantným tlakom čím odlepíte batériu
 • odstráňte batériu

Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.
 

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí