Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie MacBook Pro 13“ Retina Display Early 2015

Added on 14.05.2019

Technická náročnosť

vysoká

Trvanie postupu

45 minút – 2 hodiny

Počet krokov v návode

25

Návod na výmenu batérie v zariadení MacBook Pro 13“ Retina Display Early 2015.
Pred začatím je potrebné vybiť MacBook pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť a/alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.
Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a nechajte nabíjať ešte aspoň 2 hodiny. Potom MacBook používajte až do úplného vybitia. Počkajte aspoň 5 hodín a následne nabite bez prerušenia na 100%.
 

Step 1
Spodný kryt

 Pred začatím MacBook vypnite, zatvorte displej a položte ho hornou stranou nadol na mäkký povrch.

 • odstráňte desať Pentalobe skrutiek –
  • 2x 2,3mm
  • 8x 3,0mm
 • ktoré upevňujú zadný kryt

 počas opätovnej montáže sa uistite, že všetky skrutky dáte naspäť na ich pôvodné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia

Step 2
Spodný kryt 2

 • vložte prsty medzi vrchný a spodný kryt
 • opatrne ťahajte spodný kryt od vrchného a odstráňte ho

 Spodný kryt je v strede pripevnený dvomi plastovými úchytkami k vrchnému krytu
 počas opätovnej montáže jemne zatlačte na stred spodného krytu, aby ste opäť pripevnili plastové úchytky

Step 3
Konektor batérie

 V prípade potreby odstráňte plastový kryt prilepený ku kontaktnej doske batérie.

 • pomocou plochej strany spudgera nadvihnite konektor batérie z jeho zásuvky na základnej doske

 Dajte pozor, aby ste nadvihli len konektor, nie zásuvku, pretože by ste mohli spôsobiť trvalé poškodenie základnej dosky.


 Nadvihnite konektor batérie, aby ste zabránili náhodnému kontaktu konektora a jeho zásuvky počas opravy.

Step 4
Pravý reproduktor

 •  odstráňte dve 2,1mm skrutky T5 Torx upevňujúce krycí pliešok konektora dosky vstupu/výstupu
 • odstráňte krycí pliešok konektora dosky vstupu/výstupu

Step 5
Pravý reproduktor 2

 • pomocou plochej strany spudgera odpojte konektor dosky vstupu/výstupu zo zástrčky na základnej doske

 Dajte pozor, aby ste nadvihli len konektor, nie zásuvku, pretože by ste mohli spôsobiť poškodenie základnej dosky.

Step 6
Pravý reproduktor 3

 • dvihnite kábel dosky vstupu/výstupu smerom nahor za jeho koniec, aby Vám nezavadzal počas opravy

 Kábel ohnite na jeho konci, aby ste predišli jeho poškodeniu.

Step 7
Pravý reproduktor 4

 • opatrne vložte špičku spudgera pod kábel pravého reproduktora vedľa konektora a nadvihnutím ho odpojte z jeho zásuvky na základnej doske

Step 8
Pravý reproduktor 5

 • opatrne odlepte kábel pravého reproduktora z horného krytu

Step 9
Pravý reproduktor 6

 • odstráňte tri T5 Torx skrutky
  • 1x 5,7mm
  • 1x 6,5mm
  • 1x 3,8mm
 • ktoré upevňujú pravý reproduktor k hornému krytu

Step 10
Pravý reproduktor 7

 • nadvihnite a odstráňte pravý reproduktor aj s jeho káblom

Step 11
Ľavý reproduktor

 • opatrne vložte špičku spudgera pod kábel ľavého reproduktora v blízkosti konektora a nadvihnutím ho odpojte z jeho zásuvky na základnej doske

Step 12
Ľavý reproduktor 2

 • odstráňte tri T5 Torx skrutky
  • 1x 5,7mm
  • 1x 6,5mm
  • 1x 3,8mm
 • ktoré upevňujú ľavý reproduktor k hornému krytu

Step 13
Ľavý reproduktor 3

 • nadvihnite a odstráňte ľavý reproduktor spolu s jeho káblom

 Dajte pozor, aby sa kábel nezachytil/neroztrhol o držiak skrutky na boku krytu.

Step 14
Kábel trackpadu

 • pomocou plochej strany spudgera odpojte konektor trackpadu z jeho zásuvky na základnej doske

Step 15
Kábel trackpadu 2

 • nadvihnite kábel trackpadu smerom nahor, aby ste ho odlepili od batérie

Step 16
Kábel trackpadu 3

 Ak je to potrebné, odlepte pásku prekrývajúcu konektor kábla trackpadu.
 • pomocou plochej strany spudgera vyklopte podporný úchyt na ZIF konektore

Step 17
Kábel trackpadu 4

 • vytiahnite kábel trackpadu priamo z jeho ZIF zásuvky na riadiacej doske trackpadu

Step 18
Kábel trackpadu 4

 • odstráňte jednu 3,7mm T5 Torx skrutku upevňujúcu dosku batérie k hornému krytu

Step 19
Batéria

 • teplovzdušnou pištoľou alebo fénom nahrejte lepidlo pod batériu

 Nikdy neaplikujte teplo priamo na batériu a dajte pozor, aby ste ju neprehriali, pretože by sa mohla vznietiť alebo explodovať.

 • vložte plastovú kartu pod pravý článok batérie a oddeľte lepidlo pod ním

 Používajte iba plastové náradie. Dajte pozor, aby ste nepoškodili batériu. Z poškodenej lítium-iónovej batérie môže dôjsť k úniku nebezpečných chemikálií a mohla by sa vznietiť.

 • pri ťažkostiach s páčením batériových článkov opäť zahrejte lepidlo pod batériou

Step 20
Batéria 2

 • vložte plastovú kartu pod priľahlý článok a oddeľte lepidlo pod ním
 • pomaly a opatrne vypáčte batériový článok
 • ak je to potrebné, opäť nahrejte lepidlo pod batériou

Step 21
Batéria 3

 • nechajte plastovú kartu pod pravými batériovými článkami, aby ste zabránili opätovnému prilepeniu lepidla
 • nahrejte lepidlo pod ľavými batériovými článkami
 • vložte plastovú kartu pod ľavý článok batérie a oddeľte lepidlo pod ním
 • opatrne článok vypáčte

Step 22
Batéria 4

 • vložte plastovú kartu pod priľahlý článok a oddeľte lepidlo pod ním
 • pomaly a opatrne vypáčte batériový článok
 • ak je to potrebné, opäť nahrejte lepidlo pod batériou

 
 

Step 23
Batéria 5

 • nechajte plastovú kartu pod ľavými batériovými článkami, aby ste zabránili opätovnému prilepeniu lepidla
 • nahrejte lepidlo pod strednými batériovými článkami

 V nasledujúcich krokoch môžete použiť tretiu plastovú kartu alebo tú, ktorú ste nechali pod pravými článkami. Lepidlo pod nimi by malo byť už dostatočne suché.

 • pomaly nadvihnite dva pravé batériové články a vložte plastovú kartu pod pravý stredový batériový článok
 • plastovú kartu zatlačte približne po jej stred, aby ste prerezali lepiacu pásku pod batériou

 Vyhnite sa riadiacej doske trackpadu. Posúvajte kartu smerom k základnej doske, kde sa nachádza lepidlo.

 • plastovú kartu nechajte na mieste, aby ste zabránili opätovnému prilepeniu lepidla

Step 24
Batéria 6

 • pomaly nadvihnite dva ľavé batériové články a vložte plastovú kartu pod ľavý stredový batériový článok
 • plastovú kartu zatlačte približne po jej stred, aby ste prerezali lepiacu pásku pod batériou, vyhnite sa doske trackpadu
 • vráťte plastovú kartu späť pod pravý stredový článok batérie a otočte ňou, aby ste oddelili celú batériu od horného krytu

 Teraz by mali byť všetky lepiace pásky držiace batériu uvoľnené a mali by sa dať vybrať. Pri ťažkostiach lepidlo opäť nahrejte a uvoľnite pomocou plastovej karty.

Step 25
Batéria 7

 •  odstráňte batériu

 pri opätovnej montáži, pred inštaláciou novej batérie, odstráňte všetko staré lepidlo z krytu – odlepte pásky rukou, prípadne môžete požiť izopropylalkohol(v tomto prípade nechajte MacBook Pro niekoľko minút potom uschnúť)


 na novú batériu nalepte nové lepiace pásky

 • po dokončení nezabudnite novú batériu kalibrovať

Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí