Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie iPhone XS Max

Added on 23.01.2019

Technická náročnosť

stredná

Trvanie postupu

1-2 hodiny

Počet krokov v návode

44

Potrebné náhradné diely

Pridať všetko
1,98 €
1,65 € bez DPH
0,98 €
0,82 € bez DPH
10,98 €
9,15 € bez DPH

Náradie na výmenu

Výhodné príslušenstvá

12,99 €
10,83 € bez DPH

Apple batérie dokážu udržať 80% kapacity počas 500 nabíjacích cyklov, ktoré u väčšiny užívateľov trvajú približne 18-24 mesiacov. Opotrebenie batérie pre Vás znamená oveľa častejšie nabíjanie, no tiež môže spôsobiť spomalenie Vášho iPhone-u, preto využite tento návod a obnovte plný výkon Vášho zariadenia.

 

Tento návod tiež zahŕňa inštrukcie k úplnému odpojeniu displeja, odstráneniu spodného reproduktora a taptic engine-u, kvôli lepšiemu prístupu k tesniacim pásom batérie.

 

Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a nechajte nabíjať ešte aspoň 2 hodiny. Potom iPhone používajte až do úplného vybitia a následne nabite bez prerušenia na 100%.

Step 1
Pentalobe skrutky

 Pred začatím je potrebné vybiť iPhone pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť a/alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.

 • vypnite iPhone
 • na dolnom okraji iPhone-u odstráňte dve 6,9mm skrutky

 Otvorením iPhone-u sa poruší jeho vodotesné tesnenie, preto pred začatím tohto kroku majte pripravené náhradné tesnenie. Bez nového tesnenia nebude Váš iPhone vodotesný.

Step 2
Otváranie

 Zahriatie spodnej hrany iPhone-u pomáha zmäkčiť lepidlo chrániace displej a uľahčuje jeho otvorenie.

 • pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrejte spodný okraj iPhone-u

Step 3
Otváranie 2

 • prisajte prísavku na spodný okraj displeja, vyhnite sa zakrivenej časti skla

Step 4
Otváranie 3

 • vytiahnite prísavku pevným, konštantným tlakom, aby ste vytvorili drobnú medzeru medzi predným panelom a zadným rámom
 • do medzery vložte trsátko

 Lepidlo, ktoré drží displej na mieste je veľmi silné, vytvorenie tejto počiatočnej medzery si preto vyžaduje použitie značnej sily. Pri ťažkostiach opäť zahrievajte spodný okraj a opatrne posúvajte obrazovku opakovane hore a dole, aby ste oslabili lepidlo, až kým nevytvoríte medzeru na vloženie trsátka.

Step 5
Otváranie 4

 • posúvajte trsátko okolo ľavého dolného rohu a po ľavom okraji smerom nahor, čím uvoľňujete lepidlo držiace displej

 Nezasúvajte trsátko príliš hlboko, aby ste nepoškodili vnútorné komponenty iPhone-u.

Step 6
Otváranie 5

 • opätovne vložte trsátko do medzery na spodnom okraji zariadenia a pokračujte s oddeľovaním lepidla na pravej strane iPhone-u

 Nezasúvajte trsátko príliš hlboko, aby ste nepoškodili káble displeja pozdĺž tejto strany iPhone-u. Zasúvajte ho maximálne na šírku rámčeka displeja.

Step 7
Otváranie 6

 Horný okraj displeja je okrem lepidla zaistený aj svorkami.

 • zasuňte trsátko do horného rohu displeja a jemne ťahajte displej smerom dole k Lightning portu

 Ak použijete veľkú silu, svorky sa zlomia. Pracujte opatrne a trpezlivo. 

 Aj na tomto mieste zasúvajte trsátko maximálne na šírku rámčeka displeja, aby ste nepoškodili senzory predného panela.

 • vložte trsátko do opačného rohu a uvoľnite posledné zvyšky lepidla

Step 8
Otváranie 7

 • odstráňte prísavku

Step 9
Otváranie 8

 • otvorte iPhone otočením displeja z ľavej strany, akoby ste otáčali zadnú stranu knihy

 Nepokúšajte sa displej oddeliť úplne, pretože je stále pripevnený k základnej doske pomocou krehkých káblov.

 • naklonený displej niečím podoprite, aby ste ho udržali opretý počas opravy

 počas opätovnej montáže umiestnite displej do polohy, zarovnajte svorky pozdĺž horného okraja a predtým ako zacvaknete celý displej, opatrne zatlačte jeho horný okraj. Ak sa Vám ho nepodarí ľahko zacvaknúť, skontrolujte stav svoriek po obvode displeja a uistite sa, či nie sú ohnuté

Step 10
Displejová časť

 • Odstráňte štyri skrutky Y000 – 2x 1,1mm, 1x 1,5mm1x 3,7mm, ktoré upevňujú krycí pliešok konektora základnej dosky

 počas tohto kroku si zaznamenajte, kam ktorá skrutka patrí. Ak skrutky počas opätovnej montáže zameníte, môžete si poškodiť Váš iPhone

Step 11
Displejová časť 2

 • odstráňte krycí pliešok

 Krycí pliešok môže byť trochu prilepený. Aby ste ho oddelili, dvihnite ho jemne, ale pevne.

 pri reinštalácii v tomto kroku zapnite a otestujte všetky funkcie Vášho zariadenia predtým, ako utesníte displej na mieste. Pred pokračovaním v montáži nezabudnite iPhone opätovne vypnúť.

Step 12
Displejová časť 3

 • pomocou špičky spudgera vypáčte konektor batérie smerom hore

 Snažte sa nepoškodiť čierne silikónové tesnenie obklopujúce tento alebo iné spoje so základnou doskou. Tieto tesnenia totiž poskytujú dodatočnú ochranu proti vniknutiu prachu a vody.

 • kábel jemne odkloňte od základnej dosky, aby ste zabránili náhodnému kontaktu so zásuvkou a nespôsobili tak skrat počas opravy

Step 13
Displejová časť 4

 • odstráňte tri skrutky Y000 – 2x 1,1mm a 1x 1,5mm, ktoré upevňujú krycí pliešok konektora displeja

Step 14
Displejová časť 5

 • odstráňte krycí pliešok

Step 15
Displejová časť 6

 • špičkou spudgera odpojte konektor senzorov predného panela

Step 16
Displejová časť 7

 • špičkou spudgera odpojte konektor kábla OLED panela

 pri opätovnom zapájaní konektorov, ako je tento, ich opatrne zarovnajte a zatlačte na jednej strane, kým nezacvakne na miesto a potom na druhej strane. Nikdy ich nezatláčajte v strede. Ak konektor nie je vyrovnaný, kolíky sa môžu ohnúť a spôsobiť tak trvalé poškodenie

Step 17
Displejová časť 8

 • pomocou spudgera vypáčte konektor kábla digitizéra

 ak po dokončení opravy akákoľvek časť displeja nereaguje na dotyk, odpojte batériu a znovu pripojte tento konektor. Uistite sa, že úplne zacvakol na svoje miesto a v jeho zásuvke nie je prach ani iná prekážka

Step 18
Displejová časť 9

 Flex kábel senzorov predného panelu je trochu prilepený.

 • opatrne vyťahujte kábel, kým sa lepidlo neoddelí

Step 19
Displejová časť 10

 • odstráňte displejovú časť

 ak pri opätovnej montáži chcete vymeniť vodotesné tesnenie okolo okrajov displeja, vymeňte ho v tomto kroku

Step 20
Spodný reproduktor

 • odstráňte päť skrutiek 1,4mm Y000, ktoré upevňujú dva krycie pliešky pod taptic engine-om a reproduktorom

Step 21
Spodný reproduktor 2

 Krycie pliešky sú jemne prilepené na mieste.

 • pomocou pinzety jemne nadvihnite oba pliešky, aby ste och odlepili. Dajte pozor, aby sa neohli
 • ak je to potrebné, trošku ich nahrejte fénom alebo teplovzdušnou pištoľou, aby ste oslabili lepidlo

Step 22
Spodný reproduktor 3

 • odstráňte 1,3mm Y000 skrutku, ktorá upevňuje kryt reproduktorového konektora

Step 23
Spodný reproduktor 4

 • potlačte kryt reproduktorového konektora smerom k batérii a potom ho dvihnite, aby ste ho mohli odpojiť a odstrániť

 Dajte veľký pozor, aby ste nástrojmi nepoškodili batériu.

Step 24
Spodný reproduktor 5

 • pomocou špičky spudgera vypáčte a odpojte konektor reproduktora

Step 25
Spodný reproduktor 6

 • odstráňte tri skrutky – 1x 2,9mm Phillips, 1x 2,9mm standoff1x 3,1mm standoff, ktoré upevňujú reproduktor

Step 26
Spodný reproduktor 7

 Počas páčenia reproduktora dajte pozor, aby ste nepoškodili flex kábel, ktorý ste práve odpojili. V prípade potreby ohnite kábel smerom k batérii, aby mal reproduktor väčší priestor na výstup. 

 • vložte spudger pod horný okraj reproduktora, vedľa okraja housingu iPhone-u
 • jemne vypáčte a mierne nadvihnite horný okraj reproduktora

 pri opätovnej montáži reproduktora skontrolujte polohu flex kábla a uistite sa, že sa nezachytí pod reproduktorom

Step 27
Spodný reproduktor 8

 • kým páčite reproduktor, pomocou pinzety odlepte plastový prúžok z horného okraja reproduktora

 V prípade potreby trošku zahrejte fénom, aby ste oslabili lepidlo a ľahšie tak odstránili plastový prúžok.

Step 28
Spodný reproduktor 9

 • uchopte reproduktor za bočné okraje a hojdajte s ním zo strany na stranu, čím oddelíte lepidlo
 • ťahajte reproduktor od spodného okraja iPhone-u, až kým sa lepidlo úplne neoddelí

Step 29
Spodný reproduktor 10

 • odstráňte reproduktor

 pomocou pinzety odstráňte zbytok lepidla, ktorým bol pripevnený reproduktor, pretože nie je opakovane použiteľné

 lepidlo vymeňte počas opätovnej montáže, aby ste zariadenie chránili pred vniknutím prachu a vody. Miesto najprv očistite troškou izopropylalkoholu a handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby sa lepidlo správne prilepilo. Najskôr aplikujte nové lepidlo a potom reproduktor

Step 30
Zostava taptic engine

 • pomocou spudgera vypáčte smerom nahor flex kábel taptic engine-u

Step 31
Zostava taptic engine 2

 • odstráňte dve 1,9mm Phillips skrutky, ktoré upevňujú taptic engine

Step 32
Zostava taptic engine 3

 • pinzetou uchopte plastový prúžok a opatrne ho nadvihnite nad konektor reproduktora

Step 33
Zostava taptic engine 4

 • pinzetou odstráňte taptic engine

 kontaktná svorka na ľavej strane taptic engine-u môže vypadnúť. Pred opätovnou montážou sa uistite, že je správne umiestnená na svojom mieste, ako je zobrazené pred jeho odstránením

Step 34
Batéria

 Batéria je k housingu pripevnená štyrmi lepiacimi páskami – jednou pod hornou časťou batérie a tromi pod spodnou

 • každý kúsok pásky má čierny koniec, ktorým je ľahko prilepený k bočnému okraju batérie

Step 35
Batéria 2

 • odlepte prvý koniec pásky z dolného okraja batérie

 Každý koniec má v strede malý krúžok, cez ktorý môžete prestrčiť nejaké náradie, ak by ste mali problém s jeho uchytením.

 Dajte pozor, aby ste ostrými nástrojmi nepoškodili batériu. Z porušenej batérie môžu vytiecť nebezpečné chemikálie alebo sa môže vznietiť.

Step 36
Batéria 3

 • zopakujte predošlý krok, aby ste odlepili zvyšné dva konce pásky zo spodného okraja batérie

 Dajte pozor, aby ste nepoškodili konektor reproduktorového kábla v blízkosti stredné konca pásky.

Step 37
Batéria 4

 V nasledujúcich krokoch vyťahujte pomaly lepiace pásky spod batérie za ich konce. Pásky pod napätím strácajú svoju priľnavosť, natiahnu sa a ostanú Vám v rukách, čo Vám umožní ľahko vytiahnuť batériu.

 • netlačte na batériu počas vyťahovania pásky, pridržte si iPhone pevne za jeho bočné strany
 • lepiace pásky počas vyťahovania udržujte rovné a neskrútené
 • ťahajte veľmi pomaly, trvá približne 15-30 sekúnd kým sa každá páska natiahne a oddelí
 • ťahajte pásku pod čo najmenším uhlom bez toho, aby ste sa ňou zachytili o iné komponenty iPhone-u

 Ak sa niektorá z pások roztrhne pod batériou a nedá sa uchytiť a vytiahnuť, pokúste sa odstrániť ostatné pásky, a potom pokračujte podľa inštrukcií nižšie.

Step 38
Batéria 5

 • uchopte krajnú pásku v spodnej časti batérie a pomaly ju vyťahujte spod batérie smerom k spodnej časti iPhone-u
 • ťahajte rovnomerne a konštantným tlakom, až kým páska nevyjde spod batérie úplne

 Páska sa zvykne vracať do svojej pôvodnej dĺžky. Pokračujte v ťahaní a v prípade potreby si ju prechyťte pri batérii.

 Ak sa páska počas vyťahovania roztrhne, použite prsty alebo tupú pinzetu na uchytenie zvyšku pásky a pokračujte v ťahaní.

 Ak sa niektorá z pások roztrhne pod batériou a nedá sa uchytiť a vytiahnuť, pokúste sa odstrániť ostatné pásky, a potom pokračujte podľa inštrukcií nižšie.

Step 39
Batéria 6

 • opakujte predchádzajúci krok, aby ste odstránili pásku na opačnej strane, lepiacu pásku v strede si nechajte nakoniec

Step 40
Batéria 7

 • opatrne odstráňte strednú pásku, aby sa nezachytila o flex kábel reproduktora

 Ak je to potrebné, pozastavte sa a použite spudger, aby ste odlepili kábel reproduktora od lepiacej pásky.

Step 41
Batéria 8

 Posledná páska je umiestnená veľmi blízko hardvéru Face ID. Pracujte veľmi opatrne, pretože ak sa poškodí, funkciu Face ID dokážu opraviť iba v Apple.

 • odlepte a oddeľte koniec pásky v hornej časti batérie

Step 42
Batéria 9

 • vytiahnite a odstráňte poslednú pásku

 Pri vyťahovaní poslednej pásky si batériu pridržte, aby pod napätím zo zariadenia nevyskočila, ale netlačte na ňu, pretože by to vytvorilo tlakové body, ktoré by mohli zachytiť alebo pretrhnúť pásku.

 • ak ste úspešne odstránili všetky štyri pásky, ďalší krok preskočte
 • ak sa nejaký kúsok pásky odtrhol a ostal pod batériou a nedá sa vytiahnuť, pokračujte na ďalší krok

Step 43
Batéria 10

 • ak sa niektorý kus pásky odtrhol a batéria ostala prilepená k housingu, nahrejte zadný kryt pomocou fénu priamo pod batériou, aby ste oslabili lepidlo

 Zadný kryt zahrievajte len dovtedy, kým ho ešte stále dokážete pohodlne chytiť. Prehriatím by sa mohla batérie vznietiť.

 • otočte iPhone naspäť a pod batériu vsuňte pevnú šnúrku(dentálnu niť alebo tenkú gitarovú strunu)

 Konce šnúrky si omotajte okolo prstov cez kúsok oblečenia alebo si dajte rukavice, aby ste si ochránili prsty, prípadne omotajte konce okolo náradia.

 • pomaly a trpezlivo poťahujte šnúrkou zo strany na stranu, aby ste oddelili lepidlo; môže to chvíľu trvať. Dajte pozor, aby ste nedeformovali alebo nepoškodili batériu
 • začnite od horného alebo dolného okraja batérie a ťahajte smerom k stredu. Neťahajte šnúrku cez strednú tretinu batérie pretože môžete poškodiť káble alebo cievku bezdrôtového nabíjania

 Ak sa rozhodnete vypáčiť batériu pomocou nejakého náradia, buďte extrémne opatrní, pretože môžete poškodiť tenké káble alebo cievku bezdrôtového nabíjania umiestnenú priamo pod batériou.

Step 44
Batéria 11

 • uchopte batériu za spodný okraj a vyberte ju z iPhone-u

 najskôr namontujte späť taptic engine a reproduktor, a potom novú batériu. Predídete tak poškodeniu batérie počas inštalácie

 na novú batériu nalepte nové obojstranné lepiace pásky

 

 

Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí