Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena LCD displeja iPhone XR

Added on 07.01.2019

Technická náročnosť

Stredná

Trvanie postupu

1 - 2 hodiny

Počet krokov v návode

27

Ak máte prasknutý displej, nefunkčný dotyk alebo čiernu obrazovku na
zapnutom iPhone XR, ste na správnom mieste. Použite tento návod na výmenu
displeja a Váš iPhone XR bude opäť funkčný.

Súprava slúchadla a snímačov slúchadla, pripevnená na zadnej strane displeja, je spárovaná
s Vaším iPhone-om od výroby, preto je potrebné ju počas výmeny premiestniť zo starého
displeja na nový. Ak sa poškodí alebo vymení, funkcia Face ID prestane fungovať, preto počas opravy dbajte nato, aby ste žiaden z týchto komponentov nepoškodili. Pri poškodení dokáže funkciu Face ID obnoviť iba Apple.

Step 1
Pentalobe skrutky

 Pred začatím je potrebné vybiť iPhone pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť a/alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.

 • vypnite iPhone
 • na dolnom okraji iPhone-u odstráňte dve 6,7mm skrutky

 Otvorením iPhone-u sa poruší jeho vodotesné tesnenie, preto pred začatím tohto kroku majte pripravené náhradné tesnenie. Bez nového tesnenia nebude Váš iPhone vodotesný.

Step 2
Oblepenie displeja

 • ak má Váš iPhone popraskanú obrazovku, prelepte ju páskou, aby ste tak zabránili ďalšiemu poškodeniu alebo ublíženiu na zdraví počas opravy
 • prelepujte displej pásmi hrubej pásky, kým nebude oblepený celý povrch

 Toto udrží črepy pohromade a zabezpečí štrukturálnu celistvosť počas manipulácie s displejom

 Používajte bezpečnostné okuliare

 • ak Vám rozbité sklo spôsobí ťažkosti pri upevnení prísavky v nasledujúcich krokoch, skúste prilepiť silnú pásku(napr. duct tape) zloženú v strede a miesto prísavky dvihnúť displej pomocou nej

Step 3
Otváranie

 Zahriatie spodnej hrany iPhone-u pomáha zmäkčiť lepidlo chrániace displej a uľahčuje jeho otvorenie

 • pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrejte spodný okraj iPhone-u

Step 4
Otváranie 2

 • prisajte prísavku na spodný okraj displeja, vyhnite sa zakrivenej časti skla

 Ak je Váš displej veľmi poškodený, a teda ste ho oblepili páskou, tá môže spôsobiť nepriľnutie prísavky. V tom prípade môžete alternatívne použiť silnú pásku(spomenutú v Kroku 2) miesto prísavky.

Step 5
Otváranie 3

 • vytiahnite prísavku pevným, konštantným tlakom, aby ste vytvorili drobnú medzeru medzi predným panelom a zadným rámom
 • do medzery vložte trsátko

  Lepidlo, ktoré drží displej na mieste je veľmi silné, vytvorenie tejto počiatočnej medzery si preto vyžaduje použitie značnej sily. Pri ťažkostiach opäť zahrievajte spodný okraj a opatrne posúvajte obrazovku opakovane hore a dole, aby ste oslabili lepidlo, až kým nevytvoríte medzeru na vloženie trsátka.

Step 6
Otváranie 4

 • posúvajte trsátko okolo ľavého dolného rohu a po ľavom okraji smerom nahor, čím uvoľňujete lepidlo držiace displej

 Nezasúvajte trsátko príliš hlboko, aby ste nepoškodili vnútorné komponenty iPhone-u. 

Step 7
Otváranie 5

 • opätovne vložte trsátko do medzery na spodnom okraji zariadenia a pokračujte s oddeľovaním lepidla na pravej strane iPhone-u

 Nezasúvajte trsátko príliš hlboko, aby ste nepoškodili káble displeja pozdĺž tejto strany iPhone-u. Zasúvajte ho maximálne na šírku rámčeka displeja.

Step 8
Otváranie 6

 Horný okraj displeja je okrem lepidla zaistený aj svorkami

 • zasuňte trsátko do horného rohu displeja a jemne ťahajte displej smerom dole k Lightning portu

 Ak použijete veľkú silu, svorky sa zlomia. Pracujte opatrne a trpezlivo.

 Aj na tomto mieste zasúvajte trsátko maximálne na šírku rámčeka displeja, aby ste nepoškodili senzory predného panela.

 • vložte trsátko do opačného rohu a uvoľnite posledné zvyšky lepidla

Step 9
Otváranie 7

 • odstráňte prísavku

Step 10
Otváranie 8

 • otvorte iPhone otočením displeja z ľavej strany, akoby ste otáčali zadnú stranu knihy

  Nepokúšajte sa displej oddeliť úplne, pretože je stále pripevnený k základnej doske pomocou krehkých káblov.

 • naklonený displej niečím podoprite, aby ste ho udržali opretý počas opravy

 počas opätovnej montáže umiestnite displej do polohy, zarovnajte svorky pozdĺž horného okraja a predtým ako zacvaknete celý displej, opatrne zatlačte jeho horný okraj. Ak sa Vám ho nepodarí ľahko zacvaknúť, skontrolujte stav svoriek po obvode displeja a uistite sa, či nie sú ohnuté

Step 11
Displejová časť

 • odstráňte tri 1,2mm skrutky Y000, ktoré upevňujú držiak konektora batérie
 • odstráňte držiak

 počas tohto kroku si zaznamenajte, kam ktorá skrutka patrí. Ak skrutky počas opätovnej montáže zameníte, môžete si poškodiť Váš iPhone

 pri reinštalácii v tomto kroku zapnite a otestujte všetky funkcie Vášho zariadenia predtým, ako utesníte displej na mieste. Pred pokračovaním v montáži nezabudnite iPhone opätovne vypnúť.

Step 12
Displejová časť 2

 • použite špičku spudgera na vypáčenie konektora batérie z jeho zásuvky

 Snažte sa nepoškodiť čierne silikónové tesnenie obklopujúce tento alebo iné spoje so základnou doskou. Tieto tesnenia totiž poskytujú dodatočnú ochranu proti vniknutiu prachu a vody.

 • kábel jemne odkloňte od základnej dosky, aby ste zabránili náhodnému kontaktu so zásuvkou a nespôsobili tak skrat počas opravy

Step 13
Displejová časť 3

 • odstráňte dve 1,2mm skrutky Y000, ktoré upevňujú krycí pliešok konektora displeja
 • odstráňte krycí pliešok

Step 14
Displejová časť 4

 • pomocou špičky spudgera vypáčte a odpojte kábel digitizéra

 pri opätovnom zapájaní konektorov, ako je tento, ich opatrne zarovnajte a zatlačte na jednej strane, kým nezacvakne na miesto a potom na druhej strane. Nikdy ich nezatláčajte v strede. Ak konektor nie je vyrovnaný, kolíky sa môžu ohnúť a spôsobiť tak trvalé poškodenie

 ak po dokončení opravy akákoľvek časť displeja nereaguje na dotyk, odpojte batériu a znovu pripojte tento konektor. Uistite sa, že úplne zacvakol na svoje miesto a v jeho zásuvke nie je prach ani iná prekážka

Step 15
Displejová časť 5

 • špičkou spudgera odpojte konektor flex kábla displeja

Step 16
Displejová časť 6

 • odstráňte päť skrutiek - 3x 1,2mm Y000, 1x 1,5mm Phillips1x 1,3mm Phillips, ktoré upevňujú krycí pliešok konektora základnej dosky k zadnému rámu

 Dajte pozor, aby ste nestratili malý pliešok, ktorý je pripnutý ku kryciemu pliešku konektora. Drží na malej svorke a ľahko sa náhodne odrazí od väčšieho plieška.

Step 17
Displejová časť 7

 • pomocou špičky spudgera odpojte konektor predných senzorov

Step 18
Displejová časť 8

 • odstráňte displejovú časť

 ak pri opätovnej montáži chcete vymeniť vodotesné tesnenie okolo okrajov displeja, vymeňte ho v tomto kroku

Step 19
Slúchadlo a zostava predných snímačov

 • odstráňte štyri skrutky – 2x 1,6mm Phillips, 1x 2,3mm Phillips1x 1,2mm Y000, ktoré držia zostavu reproduktorov/senzorov na zadnej strane displeja

Step 20
Slúchadlo a zostava predných snímačov 2

 • pomocou pinzety opatrne odklopte reproduktorovú časť od horného okraja displeja

 Reproduktor je stále pripojený veľmi tenkým flex káblom, preto dávajte pozor, aby ste tento kábel nepoškodili.

Step 21
Slúchadlo a zostava predných snímačov 3

 • fénom alebo teplovzdušnou pištoľou nahrejte horný okraj displeja, aby ste oslabili lepidlo, ktoré zaisťuje snímače

Step 22
Slúchadlo a zostava predných snímačov 4

 • opatrne vsuňte plochú stranu spudgera popod flex kábel pod mikrofónom
 • jemne otočte spudgerom a oddeľte tak mikrofón, pričom dajte pozor, aby ste nepoškodili flex kábel
 • ak je to potrebné, použite na dokončenie oddelenia mikrofónu špičku spudgera. V prípade, že je mikrofón stále ťažké oddeliť, opäť ho zahrejte

Step 23
Slúchadlo a zostava predných snímačov 5

 • pracujte zľava doprava, posuňte trsátko popod flex kábel a pod proximity senzor
 • jemným otočením a dvihnutím oddeľte modul

 Pre lepší prístup je lepšie dvihnúť a držať reproduktor trošku bokom, ale dajte pozor, aby ste počas práce nevytiahli tenký flex kábel.

Step 24
Slúchadlo a zostava predných snímačov 6

 • pomocou pinzety posuňte držiak smerom nahor od snímača osvetlenia

Step 25
Slúchadlo a zostava predných snímačov 7

 • pomocou pinzety jemne pootočte snímačom osvetlenia a nadvihnite ho

  Ak sa snímač po niekoľkých sekundách neuvoľní, zahrejte ho a skúste znova.

 Senzor je stále pripojený pomocou veľmi tenkého flex kábla, preto dajte pozor, aby ste ho nepoškodili.

Step 26
Slúchadlo a zostava predných snímačov 8

 • ak ste úspešne odstránili celý snímač osvetlenia, ako je znázornené na prvej snímke, pokračujte ďalším krokom nižšie
 • ak sa biela difúzna lišta oddelí a zostane vsadená do displeja, ako je znázornené na druhej fotografii, musíte ju opatrne vypáčiť pomocou kovového nástroja na otváranie. Opätovné nahriatie môže tento krok uľahčiť

 pri opätovnej montáži nainštalujte najskôr difúzor do displeja a uistite sa, že je správne(predná strana je zobrazená na prvej fotografii, zadná strana na tretej)

 priložte snímač osvetlenia na hornú časť difúzora a pridržte ho, kým zaskrutkujete skrutky upevňujúce zostavu slúchadla/snímača. Po utiahnutí skrutiek ostane snímač na mieste a funguje

Step 27
Slúchadlo a zostava predných snímačov 9

 • odstráňte zostavu reproduktora a predných snímačov

 pri opätovnej montáži skontrolujte polohu čierneho plastového modulu, ktorý obsahuje proximity senzor. Modul umiestnite tak, aby sa tieto dva komponenty nedostali do styku s tesniacim lepidlom

 

Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí