Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Technická náročnosť

Stredne náročné

Trvanie postupu

1 hodina

Počet krokov v návode

13

Ak pri hovore nepočujete druhú stranu, pravdepodobne potrebujete vymeniť slúchadlo. Pokazené alebo kaziace sa slúchadlo na iPhone 7 vymeníte podľa tohto návodu.

Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.

Step 1
Skrutky Pentalobe

 Pred začatím vybite iPhone pod 25 %. Ak by ste porušili nabitú batériu, hrozí riziko požiaru čí výbuchu


 Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.
Odskrutkujte 2 3,4 mm pentalobe skrutky na spodku vášho iPhone.

Odskrutkujte 2 3,4 mm pentalobe skrutky na spodku vášho iPhone.
 

Step 2
Prísavka

Prilepte prísavku na spodnú polovicu displeja, tesne nad home button.

 Uistite sa, že prísavka neprekrýva home button, čo by mohlo spôsobovať vzniknutie vzduchovej bubliny.

Step 3
Otvorenie zariadenia 1.

Potiahnite prísavku a vytvorte malú medzeru medzi displejom a zadným krytom.


Vložte do medzery plochý okraj nástroja spudger.

  Vodotesné lepidlo, ktoré drží displej na mieste, je veľmi silné a vytvorenie tejto medzierky si vyžaduje značnú dávku sily. Ak je to potrebné, pohybom hore-dole displej uvoľnite, aby ste vytvorili dostatočný priestor pre spudger.

Step 4
Otvorenie zariadenia 2.

Spudgerom sa v medzere presúvajte jemne doľava po spodnej hrane iPhone.
Spudger jemne nakláňajte, aby ste medzeru postupne zväčšovali.

Step 5
Otvorenie zariadenia 3

Spudgerom prejdite až na ľavú stranu iPhone, pohybom zdola hore smerom k tlačidlám hlasitosti.

 Neprechádajte až na hornú stranu displeja, mohli by ste poškodiť plastové klipy, ktoré držia displej.

Prejdite na pravú stranu zariadenia a podobným pohybom ako doteraz displej oddeľujte od krytu.

Step 6
Otvorenie zariadenia 4

Do medzery na hornej strane zariadenia vložte „trsátko“ a narušte ním zvyšnú vrstvu lepidla.

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili plastové klipy na hrane telefónu.

Jemne zatiahnite za otvorený displej smerom dolu, aby ste ho vycvakli z plastových klipov na vrchu zariadenia.

iPhone otvorte vyklonením displeja doprava, podobne ako otvárate knihu.

 Ešte neskúšajte úplne oddeliť displejovú časť, displej je stále prepojený krehkými káblami.

Step 7
Odpojenie baterky

Odskrutkujte štyri Y000 skrutky, ktoré držia spodný kryt konektorov:
(červená) Tri 1,2 mm skrutky
(oranžová) 2,4 mm skrutka
Ikonka i: Uistite sa, že aj pri spätnom skladaní použijete správne skrutky na správnych miestach. Jedine tak zabránite poškodeniu zariadenia.
Odstráňte kryt spodných konektorov.

Step 8
Odpojenie konektora baterky

Použite špičku nástroja spudger a nadvihnite konektor batérie z jeho miesta na základnej doske.

  Prepojovací kábel vyhnite mimo zariadenie, aby ste zabránili elektrickému kontaktu s jeho inými časťami.

Step 9
Displejová časť

 Kým budete pokračovať, uistite sa, že baterka bola odpojená.

Použite spudger alebo necht a odpojte spodné konektory displeja ťahaním hore zo základnej dosky.

  Keď budete káble pripájať späť, zatlačte v ich okrajoch kým nebudete počuť kliknutie. Nestláčajte ich však v strede, keďže ich to môže natrvalo poškodiť. Ak na displeji uvidíte biele čiary alebo nebude reagovať, uistite sa, že je tento kábel pripojený správne.

Step 10
Displejová časť 2

Odskrutkujte dve 1,3 mm Philips skrutky, ktoré držia na mieste kryt konektora predného panelu. Kryt odstránňte. Panel odpojte z jeho miesta na základnej doske a vyberte z telefónu.

  Aj tento konektor by mal byť znovupripájaný po stranách, aby ste zamedzili jeho poškodeniu.

Step 11
Slúchadlo

Odskrutkujte tri Philips skrutky, ktoré držia kryt slúchadla na prednom paneli:

(červená) Dve 2,6 mm skrutky

(oranžová) 1,7 mm skrutka

Odstráňte kryt slúchadla.

Step 12
Slúchadlo 2

Nadvihnite prednú kameru, aby nezavadzala pri vyberaní slúchadla.
Odskrutkujte dve Philips skrutky, ktoré držia slúchadlo na mieste:
(červená) 1,9 mm skrutka
(oranžová) 2,5 mm skrutka

Step 13
Slúchadlo 3

Vyberte slúchadlo zo zariadenia.
Nové slúchadlo namontujte opačným procesom.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí