Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Technická náročnosť

Stredne náročné

Trvanie postupu

1-2 hodiny

Počet krokov v návode

34

Ak sa váš telefón nenabíja, neprenáša dáta alebo sa zdá Lightning konektor uvoľnený, pravdepodobne je nutné vymeniť ho. Tento návod vám s tým pomôže – panel Lightning konektora obsahuje aj spodné mikrofóny a anténny kábel.

Táto oprava si vyžaduje čas a pomerne veľa montovania. Preto sa na to pripravte.

Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.

Náhradné diely pre iPhone 7 nájdete v ponuke na našom eshope. V prípade že máte záujem o servis iPhone 7 navštívte niektorú z našich pobočiek a opravu vám zabezpečíme na počkanie.

Step 1
Skrutky Pentalobe

 Pred začatím vybite iPhone pod 25 %. Ak by ste porušili nabitú batériu, hrozí riziko požiaru čí výbuchu.

Vypnite váš iPhone.

 Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.

Odskrutkujte 2 3,4 mm pentalobe skrutky na spodku vášho iPhone.

Step 2
Prísavka

 Nahriatie umožní uvoľniť vrstvu lepidla, ktorou je displej prilepený, čo umožní otvárať ho ľahšie.

Fénom nahrejte spodnú hranu zariadenia cca 1 minútu. To uvoľní lepidlo, ktoré sa tam nachádza.

Prilepte prísavku na spodnú polovicu displeja, tesne nad home button.

 Uistite sa, že prísavka neprekrýva home button, čo by mohlo spôsobovať vzniknutie vzduchovej bubliny.

Step 3
Otvorenie zariadenia 1.

Potiahnite prísavku a vytvorte malú medzeru medzi displejom a zadným krytom.

Vložte do medzery plochý okraj nástroja spudger.

Vodotesné lepidlo, ktoré drží displej na mieste, je veľmi silné a vytvorenie tejto medzierky si vyžaduje značnú dávku sily. Ak je to potrebné, pohybom hore-dole displej uvoľnite, aby ste vytvorili dostatočný priestor pre spudger.

Potiahnite prísavku a vytvorte malú medzeru medzi displejom a zadným krytom.

Step 4
Otvorenie zariadenia 2.

Spudgerom prejdite až na ľavú stranu iPhone, pohybom zdola hore smerom k tlačidlám hlasitosti.

 Neprechádajte až na hornú stranu displeja, mohli by ste poškodiť plastové klipy, ktoré držia displej.

Prejdite na pravú stranu zariadenia a podobným pohybom ako doteraz displej oddeľujte od krytu.

Prísavkou nadvihnite displej a otvore iPhone.

 Nedvíhajte displej do viac ako 10° uhla keďže stále je táto časť s krytom spojená tenkými plochými káblami, ktoré by sa mohli poškodiť.

Odstráňte prísavku.

Step 5
Otvorenie zariadenia 3.

Otvorenie zariadenia 3.
Otvorenie zariadenia 3. #1
Otvorenie zariadenia 3. #2

Do medzery na hornej strane zariadenia vložte „trsátko“ a narušte ním zvyšnú vrstvu lepidla.

 Dávajte pozor, aby ste nepoškodili plastové klipy na hrane telefónu.

Jemne zatiahnite za otvorený displej smerom dolu, aby ste ho vycvakli z plastových klipov na vrchu zariadenia.

iPhone otvorte vyklonením displeja doprava, podobne ako otvárate knihu.

 Ešte neskúšajte úplne oddeliť displejovú časť, displej je stále prepojený krehkými káblami.

Step 6
Odpojenie baterky

Odpojenie baterky

Odskrutkujte štyri Y000 skrutky, ktoré držia spodný kryt konektorov:

(červená) Tri 1,2 mm skrutky

(oranžová) 2,4 mm skrutka

 Uistite sa, že aj pri spätnom skladaní použijete správne skrutky na správnych miestach. Jedine tak zabránite poškodeniu zariadenia.

Odstráňte kryt spodných konektorov.

Step 7
Odpojenie konektora baterky

Odpojenie konektora baterky

Použite špičku nástroja spudger a nadvihnite konektor batérie z jeho miesta na základnej doske.

 Prepojovací kábel vyhnite mimo zariadenie, aby ste zabránili elektrickému kontaktu s jeho inými časťami.

Step 8
Displejová časť

Displejová časť
Displejová časť #1
Displejová časť #2

Použite špičku nástroja spudger a nadvihnite konektor batérie z jeho miesta na základnej doske.

 Prepojovací kábel vyhnite mimo zariadenie, aby ste zabránili elektrickému kontaktu s jeho inými časťami.

  Kým budete pokračovať, uistite sa, že baterka bola odpojená.

Použite spudger alebo necht a odpojte spodné konektory displeja ťahaním hore zo základnej dosky.

 Keď budete káble pripájať späť, zatlačte v ich okrajoch kým nebudete počuť kliknutie. Nestláčajte ich však v strede, keďže ich to môže natrvalo poškodiť. Ak na displeji uvidíte biele čiary alebo nebude reagovať, uistite sa, že je tento kábel pripojený správne.

Step 9
Odstránenie konektora predného panelu

Odstránenie konektora predného panelu
Odstránenie konektora predného panelu #1
Odstránenie konektora predného panelu #2
Odstránenie konektora predného panelu #3
Odstránenie konektora predného panelu #4

Odskrutkujte dve 1,3 mm Philips skrutky, ktoré držia na mieste kryt konektora predného panelu. Kryt odstránňte. Panel odpojte z jeho miesta na základnej doske a vyberte z telefónu.

 Aj tento konektor by mal byť znovupripájaný po stranách, aby ste zamedzili jeho poškodeniu.

Oddeľte displejovú časť.

Step 10
Mriežka barometra

Mriežka barometra
Mriežka barometra #1
Mriežka barometra #2

Odskrutkujte dve 1,9 mm Philips skrutky, ktoré držia mriežku barometra na zadnom kryte. Mriežku vyberte zo zariadenia.

Step 11
Taptic Engine

Taptic Engine
Taptic Engine #1
Taptic Engine #2
Taptic Engine #3

Použite plochý koniec nástroja spudger a odpojte Taptic Engine od základnej dosky.

Odskrutkujte tri 1,6 mm Philips skrutky, ktoré držia Taptic Engine na mieste.

Vyberte Taptic Engine zo zariadenia.

Step 12
Reproduktor

Reproduktor
Reproduktor #1
Reproduktor #2

1. Odskrutkujte jednu 3,2 mm Philips skrutku, ktorá drží WiFi anténu na svojom mieste. 

2. Odskrutkujte tieto tri Philips skrutky, ktoré držia reproduktor:

(červená) Dve 1,3 mm skrutky

(oranžová) 2,0 mm skrutka

Step 13
Anténne káble

Anténne káble
Anténne káble #1
Anténne káble #2
Anténne káble #3

Ostrým koncom spudgera uvoľnite dva anténne káble zo základnej dosky. Pinzetou odsuňte anténne káble z ich umiestnenia na základnej doske. Pinzetou uvoľnite anténne káble z klipu na reproduktore.

Dávajte si pozor, aby ste nepoškodili kábel o klip.

Step 14
Výber reproduktora zo zariadenia

Výber reproduktora zo zariadenia
Výber reproduktora zo zariadenia #1
Výber reproduktora zo zariadenia #2

Ostrým koncom spudgera vysuňte reproduktor zo svojho umiestnenia a vyberte ho zo zariadenia.

Step 15
Zásuvka na SIM kartu

Zásuvka na SIM kartu

Štandardným spôsobom a nástrojom vyberte zo zariadenia zásuvku na SIM kartu.

Step 16
Konektory základnej dosky

Konektory základnej dosky

Plochým koncom spudgera odpojte konektor zadnej kamery.

Step 17
Výber krytu zo zariadenia

Výber krytu zo zariadenia
Výber krytu zo zariadenia #1
Výber krytu zo zariadenia #2

Odskrutkujte dve Philips skrutky na uvoľnenie krytu zadnej kamery:

(červená) 1,3 mm skrutka

(oranžová) 2,5 mm skrutka

Kryt vyberte zo zariadenia.

Step 18
Odpojenie konektoru blesku kamery

Odpojenie konektoru blesku kamery

Ostrým koncom spudgera odpojte konektor blesku kamery.

Step 19
Výber krytu vrchného kábla zo zariadenia

Výber krytu vrchného kábla zo zariadenia
Výber krytu vrchného kábla zo zariadenia #1
Výber krytu vrchného kábla zo zariadenia #2

Odskrutkujte dve 1,2 mm trojbodové skrutky, ktoré držia kryt vrchného kábla.

Vyberte kryt vrchného kábla zo zariadenia.

Step 20
Odpojenie vrchného kábla

Odpojenie vrchného kábla

Plochým koncom spudgera odpojte vrchný kábel.

Step 21
Výber antény zo zariadenia

Výber antény zo zariadenia
Výber antény zo zariadenia #1
Výber antény zo zariadenia #2
Výber antény zo zariadenia #3

Odskrutkujte Philips skrutky, ktoré držia WiFi anténu:

(červená) Tri 1,2 mm skrutky

(oranžová) 1,7 mm skrutka

Vyberte anténu zo zariadenia.

Step 22
Výber krytu zo zariadenia

Výber krytu zo zariadenia
Výber krytu zo zariadenia #1
Výber krytu zo zariadenia #2

Odskrutkujte tieto Philips skrutky:

(červená) 1,3 mm skrutka

(oranžová) 2,2 mm skrutka

Vyberte kryt zo zariadenia.

Step 23
Nadvihnutie uzemňovacieho krytu

Nadvihnutie uzemňovacieho krytu
Nadvihnutie uzemňovacieho krytu #1
Nadvihnutie uzemňovacieho krytu #2

Odskrutkujte 2,2 mm plochú skrutku z uzemňovacieho krytu. Pinzetou jemne nadvihnite uzemňovací kryt z jeho polohy.

Step 24
Odpojenie konektoru spodných káblov

Odpojenie konektoru spodných káblov

Špičkou spudgera odpojte konektor spodných káblov.

Step 25
Odsunutie výsuvného mechanizmu SIM šuflíka mimo základnú dosku

Odsunutie výsuvného mechanizmu SIM šuflíka mimo základnú dosku
Odsunutie výsuvného mechanizmu SIM šuflíka mimo základnú dosku #1
Odsunutie výsuvného mechanizmu SIM šuflíka mimo základnú dosku #2

Odskrutkujte tieto skrutky:

(červená) 1,4 mm Philips skrutka

(oranžová) tri 2,2 mm ploché skrutky

Špičkou spudgera odsuňte výsuvný mechanizmus SIM šuflíka mimo základnú dosku.

Step 26
výber základnej dosky zo zariadenia

výber základnej dosky zo zariadenia
výber základnej dosky zo zariadenia #1
výber základnej dosky zo zariadenia #2

Plochým koncom spudgera jemne nadvihnite spodný koniec základnej dosky. Následne ju vyberte zo zariadenia.

  Počas tohto procesu by ste nemali cítiť odpor. Ak nejaký cítite, skontrolujte, či sú odpojené všetky káble, vyskrutkované všetky skrutky a či v ceste základnej dosky nič nestojí. Ak áno, môžete poškodiť zariadenia.

Step 27
Odstránenie kontaktu z nabíjacieho konaktora

Odstránenie kontaktu z nabíjacieho konaktora
Odstránenie kontaktu z nabíjacieho konaktora #1
Odstránenie kontaktu z nabíjacieho konaktora #2

Odskrutkujte 2,9 mm Philips skrutku z okolia Lightning konektora. Odstráňte kontakt z Lightning konektora.

Step 28
Odstránenie skrutiek, ktoré držia na mieste nabíjací konektor

Odstránenie skrutiek, ktoré držia na mieste nabíjací konektor

Odskrutkujte dve 1,6 mm Philips skrutky, ktoré držia na mieste kábel Lightning konektora.

Step 29
Odstránenie nálepok, ktoré držia konektor na mieste

Odstránenie nálepok, ktoré držia konektor na mieste
Odstránenie nálepok, ktoré držia konektor na mieste #1
Odstránenie nálepok, ktoré držia konektor na mieste #2

Odstráňte dve nálepky, ktoré prekrývajú skrutky, ktoré držia konektor na mieste.

Step 30
Odstránenie skrutiek na spodnej hrane zariadenia

Odstránenie skrutiek na spodnej hrane zariadenia

Odskrutkujte dve 1,3 mm Philips skrutky na spodnej hrane zariadenia.

Step 31
Vysunutie mikrofónov

Vysunutie mikrofónov
Ostrým koncom spudgera vysuňte mikrofóny z ich umiestnenia v kryte zariadenia.

Step 32
Odstraňovanie nabíjacieho konektora 1.

Odstraňovanie nabíjacieho konektora 1.
Odstraňovanie nabíjacieho konektora 1. #1
Odstraňovanie nabíjacieho konektora 1. #2

Fénom nahrejte spodok zariadenia, aby ste uvoľnili lepidlo, ktoré drží kábel Lightning konektora.

Trsátkom oddeľte plochý kábel Lightning konektora od krytu. Pokračujte zhora dole až ku koncu baterky. Pokračujte v pohybe smerom sprava doľava až ku Lightning konektoru.

Step 33
Vysunutie konektoru z jeho umiestnenia v kryte telefónu

Vysunutie konektoru z jeho umiestnenia v kryte telefónu

Jemne vysuňte konektor z jeho umiestnenia v kryte telefónu.

Step 34
Odstránenie zvyšku modulu nabíjacieho konektoru zo zariadenia

Odstránenie zvyšku modulu nabíjacieho konektoru zo zariadenia
Odstránenie zvyšku modulu nabíjacieho konektoru zo zariadenia #1
Odstránenie zvyšku modulu nabíjacieho konektoru zo zariadenia #2
Odstránenie zvyšku modulu nabíjacieho konektoru zo zariadenia #3

Trsátkom odlepte zvyšok modulu Lightning konektoru z krytu. Vyberte modul zo zariadenia. Uistite sa, že na kryte neostali zvyšky lepidla.

 Na vybranej súčiastke si môžete všimnúť tenké prúžky gumy, ktoré slúžia na zaistenie vodeodolnosti vášho zariadenia. Ak ju chcete zachovať, bude nutné ich pinzetou presunúť na váš nový diel.

Nový modul nainštalujte obráteným procesom.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí