Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Technická náročnosť

Stredne náročné

Trvanie postupu

40-45 minút

Počet krokov v návode

12

Tento návod vám pomôže vymeniť rozbitý alebo nefunkčný displej iPhone 7.

Pri výmene LCD kompletu na iPhone 7 je dôležité nainštalovať starý home button do nového kompletu, aby fungovalo Touch ID.

Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.

Náhradné diely pre iPhone 7 nájdete v ponuke na našom eshope v sekcii náhradné diely. V prípade že máte záujem o servis iPhone 7 navštívte niektorú z našich pobočiek a opravu vám zabezpečíme na počkanie.

Step 1
Skrutky Pentalobe

  Pred začatím vybite iPhone pod 25 %. Ak by ste porušili nabitú batériu, hrozí riziko požiaru čí výbuchu.

Vypnite váš iPhone.

 Otvorením iPhone 7 narušíte vodeodelnú ochranu pod displejom. Ak ju nenahradíte, vaše zariadenie bude fungovať, ale už nebude vodeodolné.

Odskrutkujte 2 3,4 mm pentalobe skrutky na spodku vášho iPhone.

Step 2
Prísavka

Ak je krycie sklo vášho displeja popukané, prelepte praskliny priehľadnou lepiacou páskou, aby ste zabránili triešteniu úlomkov a zraneniu.

 Nahriatie umožní uvoľniť vrstvu lepidla, ktorou je displej prilepený, čo umožní otvárať ho ľahšie.

Fénom nahrejte spodnú hranu zariadenia cca 1 minútu. To uvoľní lepidlo, ktoré sa tam nachádza.

Prilepte prísavku na spodnú polovicu displeja, tesne nad home button.

 Uistite sa, že prísavka neprekrýva home button, čo by mohlo spôsobovať vzniknutie vzduchovej bubliny.

Step 3
Otvorenie zariadenia 1.

Potiahnite prísavku a vytvorte malú medzeru medzi displejom a zadným krytom.

Vložte do medzery plochý okraj nástroja spudger.

Vodotesné lepidlo, ktoré drží displej na mieste, je veľmi silné a vytvorenie tejto medzierky si vyžaduje značnú dávku sily. Ak je to potrebné, pohybom hore-dole displej uvoľnite, aby ste vytvorili dostatočný priestor pre spudger.

Potiahnite prísavku a vytvorte malú medzeru medzi displejom a zadným krytom.

Step 4
Otvorenie zariadenia 2.

Spudgerom prejdite až na ľavú stranu iPhone, pohybom zdola hore smerom k tlačidlám hlasitosti.

 Neprechádajte až na hornú stranu displeja, mohli by ste poškodiť plastové klipy, ktoré držia displej.

Prejdite na pravú stranu zariadenia a podobným pohybom ako doteraz displej oddeľujte od krytu.

Prísavkou nadvihnite displej a otvore iPhone.

 Nedvíhajte displej do viac ako 10° uhla keďže stále je táto časť s krytom spojená tenkými plochými káblami, ktoré by sa mohli poškodiť.

Odstráňte prísavku.

Step 5
Otvorenie zariadenia 3.

Do medzery na hornej strane zariadenia vložte „trsátko“ a narušte ním zvyšnú vrstvu lepidla.

 Dávajte pozor, aby ste nepoškodili plastové klipy na hrane telefónu.

Jemne zatiahnite za otvorený displej smerom dolu, aby ste ho vycvakli z plastových klipov na vrchu zariadenia.

iPhone otvorte vyklonením displeja doprava, podobne ako otvárate knihu.

 Ešte neskúšajte úplne oddeliť displejovú časť, displej je stále prepojený krehkými káblami.

Step 6
Odpojenie baterky

Odskrutkujte štyri Y000 skrutky, ktoré držia spodný kryt konektorov:

(červená) Tri 1,2 mm skrutky

(oranžová) 2,4 mm skrutka

 Uistite sa, že aj pri spätnom skladaní použijete správne skrutky na správnych miestach. Jedine tak zabránite poškodeniu zariadenia.

Odstráňte kryt spodných konektorov.

Step 7
Odpojenie konektora baterky

Použite špičku nástroja spudger a nadvihnite konektor batérie z jeho miesta na základnej doske.

 Prepojovací kábel vyhnite mimo zariadenie, aby ste zabránili elektrickému kontaktu s jeho inými časťami.

Step 8
Odstránenie konektora krytu predného panela

Odskrutkujte dve 1,3 mm Philips skrutky, ktoré držia na mieste kryt konektora predného panelu. Kryt odstránňte. Panel odpojte z jeho miesta na základnej doske a vyberte z telefónu.

 Aj tento konektor by mal byť znovupripájaný po stranách, aby ste zamedzili jeho poškodeniu.

Oddeľte displejovú časť.

Step 9
Displejová časť

 Kým budete pokračovať, uistite sa, že baterka bola odpojená.

Použite spudger alebo necht a odpojte spodné konektory displeja ťahaním hore zo základnej dosky.

 Keď budete káble pripájať späť, zatlačte v ich okrajoch kým nebudete počuť kliknutie. Nestláčajte ich však v strede, keďže ich to môže natrvalo poškodiť. Ak na displeji uvidíte biele čiary alebo nebude reagovať, uistite sa, že je tento kábel pripojený správne.

Step 10
Home tlačidlo/Touch ID senzor

Odskrutkujte štyri Y000 skrutky, ktoré držia kryt nad Home/Touch ID senzorom:

(červená) 1,1 mm skrutka

(oranžová) Tri 1,3 mm skrutky

Odstráňte kryt senzora.

Step 11
Odpojenie konektora kábla home buttonu

Odcvaknite zľava konektor kábla home buttonu.

 Ak sa začne dvíhať celý konektor bez oddeľovania, pritlačte spodný kábel k zariadeniu spudgerom a zároveň odcvakujte vrchnú časť. Dávajte si extra pozor, aby ste nepoškodili konektor alebo kábel, čo by permanentne zničilo senzor.

Opatrne odcvaknite konektor pod ním a odsuňte ho z cesty home/Touch ID káblu.

  Je veľmi jednoduché poškodiť iPhone počas tohto kroku. Pracujte pomaly a dávajte pozor, čo odcvakávate, Ak poškodíte hardvér TouchID, môže to byť opravené len v Apple.

Ak sa konektor nedá jednoducho odcvaknúť, nahrejte ho, čo uvoľní lepidlo.

 Neskúšajte úplne odstrániť konektor. Len ho uvoľnite, aby sa dal kábel home/TouchID senzora vytiahnuť spod neho.

 

Step 12
Odstránenie Home/Touch ID

Nahrejte okolie home/TouchID senzora fénom po dobu cca 90 sekúnd. To umožní jeho ľahšie vybratie z miesta roztopením lepidla a trsátkom jemne odlepte kábel home/TouchID senzora od displejovej časti.

Cez prednú stranu jemne vyberte celý senzor home/TouchID. Pri reinštalácii postupujte opačne a kábel prestrčte dierou v displejovej časti.

Vložte svoj home button do nového modulu LCD displeja a ten obráteným procesom nainštalujte.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí