Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena displeja na iPhone 15

Added on 09.06.2024

Technická náročnosť

Stredná náročnosť

Trvanie postupu

90 minút

Počet krokov v návode

16

Ak je obrazovka vášho iPhone 15 prasknutá, nereaguje na dotyk alebo nezobrazuje obraz po zapnutí telefónu, použite tento návod na opravu, aby ste obnovili funkčnosť vášho iPhone s novým displejom.

 

Dôležité informácie pred výmenou displeja

 

1. Vybite iPhone na menej ako 25 %, pretože úplne nabitá Li-ion batéria môže začať horieť alebo explodovať, ak sú jej ochranné vrstvy náhodne porušené.

 

2. Senzorová zostava pripojená k zadnej časti displeja je z výroby spárovaná s vaším konkrétnym iPhone, preto ju musíte pri výmene displeja preniesť zo starého displeja na nový. Obsahuje osvetľovač, ktorý je súčasťou biometrickej bezpečnostnej funkcie Face ID.

 

3. Ak je Face ID poškodené alebo vymenené, prestane fungovať, preto buďte opatrní, aby ste počas tohto postupu nepoškodili žiadnu z týchto súčastí. V prípade poškodenia môže funkciu Face ID obnoviť iba spoločnosť Apple alebo autorizovaný technik Apple.

 

4. Otvorením vášho iPhone narušíte jeho vodotesné tesnenie, preto majte pripravené náhradné tesnenie ešte pred začatím tohto kroku. Bez nového tesnenia váš iPhone nebude vodotesný a zvyšuje sa pravdepodobnosť vniknutia prachu alebo vlhkosti.

 

5. Noste ochranné okuliare, aby ste predišli poraneniu očí počas opravy.

 

6. Počas opravy si usporiadajte skrutky, aby ste predišli ich zmiešaniu, čo by mohlo viesť k poškodeniu iPhone použitím nesprávnej skrutky v závite.

 

7. Funkcia True Tone je po výmene obrazovky deaktivovaná, aj keď použijete originálny dispej Apple. Okrem toho sa na vašom iPhone môže dočasne zobraziť upozornenie o "autentickosti" displeja.

 

8. Po výmene displeja sa na obrazovke zobrazí správa "Dôležité správa".

 • Správa informuje, že bol vymenený pôvodný displej za nový.
 • Táto správa nemá žiadny vplyv na výkon zariadenia.
 • Zobrazuje sa na uzamknutej obrazovke 4 dni, potom v nastaveniach.

Je to spôsobené tým, že výmena displeja nebola autorizovaná oficiálnym softvérom Apple a diel nebol spárovaný so základnou doskou.

 

Tipy na začiatok


Zvýraznite si 3 mm na trsátku alebo karte.

 

Nevkladajte trsátko alebo kartu hlbšie ako 3 mm, pretože by ste mohli poškodiť vnútorné komponenty.
 

Ak je displej vášho iPhone prasknutý, prelepte ho lepiacou páskou, aby ste predišli zraneniam počas opravy.

 

Ak nie ste schopní pripevniť prísavku v nasledujúcich krokoch, použite silný kus pásky (napríklad lepiacu pásku) a nadvihnite obrazovku.

 

Nevkladajte iPhone do mikrovlnky!!

 

Potrebné nástroje

 

Step 1
Odskrutkovanie spodných pentalobe skrutiek

Pred začatím je potrebné vybiť iPhone na menej ako 25 %, pretože nabitá Li-ion batéria môže pri náhodnom poškodení vzplanúť alebo explodovať.

 

1. Vypnite iPhone

2. Na spodnom okraji iPhone odskrutkujte dve 7,7 mm dlhé pentalobe skrutky pomocou skrutkovača Pentalobe PL1 (0,8 mm).

 

Otvorením iPhone narušíte jeho vodotesné tesnenie, preto majte pripravené náhradné tesnenie ešte pred začatím tohto kroku. Bez nového tesnenia váš iPhone nebude vodotesný.

Step 2
Demontáž displeja

A) Nahrievanie telefónu

1Odporúča sa nosiť ochranné ESD rukavice.

2Pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrievajte celý obvod displeja približne 3 minúty, kým teplota nedosiahne približne 80°C (176°F), alebo kým nebude ťažké udržať ruku na telefóne kvôli vysokej teplote.

 

Nahrievanie telefónu pomáha zmäkčiť lepidlo medzi displejom a rámom telefónu, čo uľahčuje jeho otvorenie.

 

Existujú dva krehké káble, ktoré spájajú obrazovku s telefónom: jeden sa nachádza tesne nad tlačidlom stlmenia zvuku a druhý je približne v polovici medzi tlačidlom na zníženie hlasitosti a spodkom telefónu.

Okrem toho sa pozdĺž okrajov telefónu nachádza niekoľko pružinových kontaktov.

 

Buďte veľmi opatrní, aby ste do týchto oblastí nevkladali otvárací nástroj hlbšie, ako je odporúčané, a aby ste predišli ohnutiu kontaktov.

 

B) Otvorenie displeja

Displej je možné otvoriť dvoma rôznymi spôsobmi: Prvá metóda je pomocou prísavky a druhá metóda je pomocou fixačného nástroja, čo je bezpečnejšie.

V tomto návode budeme pokračovať použitím prísavky.

 

Umiestnenie prísavky

 

 • Pripojte prísavku k spodnému okraju telefónu, vyhnite sa pritom okraju samotného skla.
 • Pevne držte svoj iPhone a stálou, stabilnou silou ťahajte prísavku, aby ste vytvorili malú medzeru medzi rámom a displejom.
 • Po oddelení obrazovky asi 3 mm od rámu vložte do medzery trsátko alebo kartu.

 

Nevkladajte trsátko alebo kartu hlbšie ako 3 mm pozdĺž spodného okraja, pretože by ste mohli poškodiť vnútorné komponenty.

Lepidlo držiace displej na mieste je veľmi silné. Preto vytvorenie tejto počiatočnej medzery vyžaduje značnú silu. Ak narazíte na ťažkosti, znovu zahrejte spodný okraj a jemne posúvajte trsátko hore a dole, kým neoslabíte lepidlo na vytvorenie medzery dostatočnej na vloženie karty.

 

C) Zohrievanie pravého okraja

 • Použitím teplovzdušnej pištole alebo fénu aplikujte zahrejte pravý okraj iPhonu (okraj s tlačidlom zapnutia) približne 90 sekúnd alebo kým displej nedosiahne príliš vysokú teplotu na dotyk.

 

D) Uvoľnenie pravej príchytky a oddelenie lepidla (pravá strana iPhone)

 • Pomocou trsátka sa pohybujte okolo pravého dolného rohu displeja smerom k tlačidlu zapnutia, až kým nepocítite tvrdé zastavenie, je tam príchytka ktorá drží displej na mieste.

 

Nevkladajte trsátko alebo kartu hlbšie ako 3 mm pozdĺž pravého okraja, pretože by ste mohli poškodiť vnútorné súčasti.

 

 • Otočte svoj nástroj tak, aby plochá hrana bola pod displejom.
 • Držte nástroj jednou rukou a zároveň ho otočte, aby ste zväčšili medzeru medzi displejom a rámom a uvoľnili pravú príchytku.
 • Vložte druhý otvárací nástroj na pravú stranu od príchytky.
 • Presuňte prvý nástroj späť na pravý dolný roh displeja.
 • Presuňte druhý nástroj na pravý horný roh, aby ste oddelili lepidlo.
 • Tieto nástroje ponechajte na mieste, aby sa lepidlo znova nezlepilo.

 

E) Zahrievanie hornej hrany

 • Pomocou teplovzdušnej pištole alebo fénu zahrejte horný okraj iPhonu približne 90 sekúnd alebo kým displej nedosiahne príliš vysokú teplotu na dotyk.

 

F) Oddelenie lepidla a uvoľnenie ľavej hornej príchytky

 • Vložte tretí otvárací nástroj do pravého horného rohu, tesne vedľa predchádzajúceho nástroju.

 

Nevkladajte nástroj alebo kartu hlbšie ako 3 mm pozdĺž hornej hrany, pretože by ste mohli poškodiť vnútorné súčasti.

 

 • Posuňte svoj nástroj okolo pravého horného rohu a po celej hornej hrane, kým nezastaví pri ľavej hornej príchytke displeja.
 • Otočte nástroj tak, aby jeho plochá hrana bola pod displejom.
 • Otočte nástroj, aby ste uvoľnili ľavú hornú príchytku displeja, a potom posuňte nástroj na ľavý horný roh.

 

G) Zahrievanie ľavého okraja

 • Pomocou teplovzdušnej pištole alebo fénu aplikujte teplo na ľavý okraj iPhonu (okraj s tlačidlami ovládania zvuku) približne 90 sekúnd alebo kým displej nedosiahne príliš vysokú teplotu na dotyk.

 

H) Uvoľňovanie príchytiek a oddelenie lepidla (ľavá strana iPhone)

 • Presuňte svoj nástroj okolo ľavého horného rohu displeja a pozdĺž ľavého okraja, aby ste uvoľnili príchytku a oddelili lepidlo, ktoré ho drží na mieste.

 

Nevkladajte nástroj alebo kartu hlbšie ako 3 mm pozdĺž hornej hrany, pretože by ste mohli poškodiť vnútorné súčasti.

Vyhnite sa dvom káblom, ktoré pripájajú displej k telefónu.

Step 3
Otvorenie iPhone

 

 • Po úspešnom uvoľnení lepidla z okrajov odstráňte nástroje.

 

 • Otvorte iPhone tým, že displej preklopíme na ľavú stranu ako knihu.

 

Odporúča sa podoprieť displej, aby ste zabránili natiahnutiu plochého flex kábla, ktorý pripája displej k základnej doske.

 

Nepokúšajte sa úplne oddeliť displej, pretože niekoľko krehkých plochých flex káblov ho stále pripája k základnej doske iPhonu.

 

Upozornenie: Ak je batéria poškodená, pozastavte opravu. Nevystavujte sa nebezpečenstvu.

 

Pri opätovnom skladaní iPhonu do jeho pôvodného stavu umiestnite displej na miesto. Zarovnajte príchytky po celej hornej hrane a pred zasunutím zvyšku displeja do miesta jemne stlačte horný okraj do správnej polohy. Ak sa nedá ľahko zasunúť na miesto, skontrolujte stav príchytiek po celom obvode displeja a uistite sa, že nie sú ohnuté.

Step 4
Odstránenie krytu predného konektora snímača

 • Použite skrutkovač Tri-point Y000 na odskrutkovanie 0,9 mm dlhej skrutky, ktorá drží kryt predného konektora snímača na mieste.
 • Pomocou pinzety zdvihnite kryt do uhla 90 stupňov.
 • Odpojte kryt z jeho drážky v základnej doske a odstráňte ho.

 

Počas zostavovania umiestnite kryt späť voči 90-stupňovému uholu, aby ste opäť pripojili háčik a umiestnili ho rovno proti tlačnému konektoru.

Step 5
Odpojenie predného snímača

 • Použitím otváracieho nástroja, opatrne zdvihnite a odpojte konektor predného snímača.

Pre opätovné pripojenie tlakového konektora umiestnite ho priamo nad jeho zásuvku a jemne stlačte na jednej strane, kým nezapadne do miesta, potom opakujte na druhej strane.

Step 6
Odstránenie krytu konektora displeja

Použite skrutkovač Tri-point Y000 na odskrutkovanie 0,9 mm skrutky, ktorá drží kryt konektora displeja.

Použite pinzetu na zdvihnutie krytu a jeho odpojenie od háčika na základnej doske, potom ho odstráňte.

 

Step 7
Odpojenie konektora displeja

 • Použitím otváracieho nástroja zdvihnite a odpojte konektor displeja.

Step 8
Odstránenie displeja

 • Odstráňte displej a umiestnite ho na čistý, rovný povrch.

Upozornenie: Nedotýkajte sa kamery TrueDepth, pružín na uzemnenie ani blízkych súčiastok.

Step 9
Zahrievanie lepidla predného snímača a mikrofónu

Musíte preniesť predný snímač a komponent mikrofónu zo starej obrazovky na novú, pretože sú od výroby spárované s vaším iPhonom inak vám funkcia Face ID nebude fungovať.

 

 • Pomocou teplovzdušnej pištole alebo fénu zahrejte horný okraj obrazovky približne 90 sekúnd alebo kým sa ho nebude dať dotknúť kôli vysokej teplote.

Step 10
Odpojenie montáže od starej obrazovky

 • Použite skrutkovač Tri-pont Y000 na odskrutkovanie 0,9 mm skrutky, ktorá drží kryt konektora montáže.
 • Použitím otváracieho nástroja zdvihnite a odpojte kryt konektora.

Step 11
Oddelenie lepidla komponentu a jeho prenesenie na nový displej

 • Oddelte komponent od displeja pomocou spudgera.
 • Naneste komponent spolu s lepidlom na nový displej.

Môžete použiť obojstrannú pásku na opätovné prilepenie akýchkoľvek častí lepidla, ktoré už nie sú lepkavé.

Step 12
Pripojenie montáže k novému displeju

 • Pripojte konektor komponentu k novému displeju.
 • Priložte kryt späť na konektor a upevnite ho 0,9 mm skrutkou.

Step 13
Odstránenie starého lepidla okolo okrajov iPhone

 • Odstráňte všetko staré lepidlo displeja po obvode puzdra vášho iPhone pomocou spudgera alebo pinzety.
 • Uistite sa, že odstránite všetky zvyšky menších kúskov lepidla špičkou spudgera.

Buďte opatrní, aby ste nepoškodili žiadne pružinové kontakty, keď prechádzate okolo rámu.

Step 14
Príprava povrchu iPhone pre nové lepidlo

Týmto spôsobom odstránite všetky zvyšky starého lepidla a pripravíte povrch pre nové lepidlo.

Pri utieraní svojím čistiacim handričkou sa celý čas držte rovnakého smeru pre najlepšie výsledky.

Step 15
Nanesenie nového lepidla po okrajoch rámu displeja

 • Naneste nové lepidlo po okrajoch iPhonu. Znovu pripojte všetky komponenty montáže displeja na nový displej prostredníctvom opačného procesu.

 

Nové lepidlo zabezpečí odolnosť iPhonu voči vode a prachu.

 

Pred umiestnením nového displeja na iPhone sa uistite, že odstránite ochrannú fóliu.

 

Buďte presní pri nanášaní nového lepidla. Nekorektná inštalácia by mohla spôsobiť, že váš iPhone nebude odolný voči vode, a zvýši sa pravdepodobnosť vniknutia prachu alebo vlhkosti.

Step 16
Znovu zostavenie iPhonu

 • Nainštalujte nový displej, pripojený so svojou montážou predného snímača + mikrofónu zo starej obrazovky.

Skontrolujte telefón ši sa v ňom nenachádzajú nadbytočné skrutky a malé časti, ktoré by mohli byť zaseknuté v častiach telefónu, a odstráňte ich.

 • Pri zostavovaní iPhonu späť do jeho pôvodného stavu dodržiavajte tieto pokyny v opačnom poradí od kroku 8.

Po zostavení vykonajte nútený reštart. Toto môže pomôcť predísť možným problémom.

 

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí