Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie iPhone 12 Pro

Added on 21.09.2021

Technická náročnosť

Stredne náročné

Trvanie postupu

60 minút

Počet krokov v návode

17

Apple batérie dokážu udržať 80% kapacity počas 500 nabíjacích cyklov, ktoré u väčšiny užívateľov trvajú približne 18-24 mesiacov. Opotrebenie batérie pre Vás znamená oveľa častejšie nabíjanie, no tiež môže spôsobiť spomalenie Vášho iPhone-u, preto využite tento návod a obnovte plný výkon Vášho zariadenia.

Tento návod tiež zahŕňa inštrukcie k úplnému odpojeniu displeja, odstráneniu spodného reproduktora a taptic engine-u, kvôli lepšiemu prístupu k tesniacim pásom batérie.

Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a nechajte nabíjať ešte aspoň 2 hodiny. Potom iPhone používajte až do úplného vybitia a následne nabite bez prerušenia na 100%.

Step 1
Odmontovanie pentalobe skrutiek

Odmontovanie pentalobe skrutiek

Pred začatím je potrebné vybiť iPhone pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.

 • Vypnite iPhone
 • Na dolnom okraji iPhone-u odskrutkujte dve 6,75 mm dlhé pentalobové skrutky pomocou skrutkovača Pentalobe (Ph0001.2)

Otvorením iPhone-u sa poruší jeho vodotesné tesnenie, preto pred začatím tohto kroku majte pripravené náhradné tesnenie. Bez nového tesnenia nebude Váš iPhone vodotesný.

Step 2
Otváranie 1

Otváranie 1

Zahriatie spodnej hrany iPhone-u pomáha zmäkčiť lepidlo chrániace displej a uľahčuje jeho otvorenie.

 • Pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrejte spodný okraj iPhone-u cca 3 minúty, aby teplota dosiahla cca 80°C.
 • Nedávajte iPhone do mikrovlnky !!!

Step 3
Otváranie 2

Otváranie 2

 • Umiestnite prísavky do blízkosti spodného okraja iPhone-u, jednu spredu a druhú zozadu a opatrne zatlačte na miesto.
 • Držte bezpečne svoj iPhone a jemnou silou oddeľte prísavkami obrazovku od zadnej časti telefónu.
 • Po oddelení displeja cca 3mm od zadnej strany vložte do medzery kartičku Fixservis.

Lepidlo, ktoré drží displej na mieste je veľmi silné, vytvorenie tejto počiatočnej medzery si preto vyžaduje použitie značnej sily. Pri ťažkostiach opäť zahrievajte spodný okraj a opatrne posúvajte obrazovku opakovane hore a dole, aby ste oslabili lepidlo, až kým nevytvoríte medzeru na vloženie kartičky Fixservis.

Step 4
Otváranie 3

Otváranie 3

 • Po úspešnom uvolnení lepidla z okrajov odmontujte prísavky.
 • Otvorte iPhone otočením displeja z ľavej strany ako knihu.
 • Doporučujeme si podoprieť displej, aby ste neodtrhli plochý káblik, ktorý drží displej zo základnou doskou.

Zatiaľ sa nepokúšajte displej úplne oddeliť, pretože niekoľko krehkých plochých káblov ho stále pripája k základovej doske iPhone-u.

Step 5
Odmontovanie krytu konektora batérie a displeja

Odmontovanie krytu konektora batérie a displeja
Odmontovanie krytu konektora batérie a displeja #1
Odmontovanie krytu konektora batérie a displeja #2
Odmontovanie krytu konektora batérie a displeja #3

 • Odmontujte dve 1,1 mm dlhé skrutky pomocou Pentalobe skrutkovača (Y) upevňujúce kryt konektora a zároveň ho demontujte pomocou pinzety.

Počas celej opravy sledujte každú skrutku a uistite sa, že sa vracia presne tam, odkiaľ pochádza, aby nedošlo k poškodeniu vášho iPhone-u.

Step 6
Odpojenie batérie

Odpojenie batérie
Odpojenie batérie #1
Odpojenie batérie #2

 • Špičkou nástroja Spudger odpojte zo základnej dosky konektor batérie na základnej doske.
 • Konektor mierne ohnite od základnej dosky, aby ste zabránili náhodnému kontaktu so zásuvkou a napájaniu telefónu počas opravy.

Step 7
Odpojenie displeja OLED + digilizátora

Odpojenie displeja OLED + digilizátora
Odpojenie displeja OLED + digilizátora #1
Odpojenie displeja OLED + digilizátora #2

 • Odpojte konektor kábla OLED panela a digilizátora pomocou nástroja Spudger.

Step 8
Odmontovanie krytu konektora predného senzora

Odmontovanie krytu konektora predného senzora
Odmontovanie krytu konektora predného senzora #1
Odmontovanie krytu konektora predného senzora #2
Odmontovanie krytu konektora predného senzora #3

 • Pomocou skrutkovača Pentalobe odstráňte štyri skrutky, ktoré zaisťujú kryt konektora predného senzora:

Tri skrutky dlhé 1,1 mm

Jedna skrutka dlhá 1,4 mm

 • Následne kryt demontujte.

Počas celej opravy sledujte každú skrutku a uistite sa, že sa vracia presne tam, odkiaľ pochádza, aby nedošlo k poškodeniu vášho iPhonu.

Step 9
Odpojenie konektora predného snímača

Odpojenie konektora predného snímača

 • Odpojte konektor kábla zostavy predného snímača pomocou nástroja Spudger alebo nechtu.

Step 10
Demontujte zostavu displeja

Demontujte zostavu displeja

 • Odstráňte zostavu displeja.

Step 11
Odlepenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u

Odlepenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u

 • Odstráňte staré lepidlo po okrajoch iPhone-u.

Step 12
Odlepenie lepiacich úchytiek

Odlepenie lepiacich úchytiek
Odlepenie lepiacich úchytiek #1
Odlepenie lepiacich úchytiek #2
Odlepenie lepiacich úchytiek #3
Odlepenie lepiacich úchytiek #4

 • Štyri kusy naťahovacieho lepidla drží batériu na svojom mieste - dva pri hornom okraji a dva pri spodnom okraji.
 • Každý kúsok lepidla má na jednom konci čiernu lepku, ktorá je ľahko prilepená a preložená k hornej časti batérie.
 • Pomocou tupej pinzety uchopte úchytky súčasne a pomaly ťahaním ťahajte lepidlo smerom od batérie.
 • Tento postup zopakujte zo všetkých strán.

Step 13
Vybratie batérie

Vybratie batérie
Vybratie batérie #1
Vybratie batérie #2

 • Vyberte batériu pomocou Spudgera.
 • Pri vybratí batérie vyčistite vnútro iPhone-pomocou Cleanser IPA Plus určený na čistenie elektronických kontaktov.

Step 14
Nalepenie novej lepiacej pásky na novú batériu

Nalepenie novej lepiacej pásky na novú batériu

 • Odlepte modrú plastovú fóliu z novej sady lepiacich pásikov a zlikvidujte ju.
 • Opatrne umiestnite lepiace pásky na batériu a nalepte ich na miesto, ako je to znázornené.
 • Prstami alebo handričkou pevne pritlačte prúžky na miesto na batérii.
 • Stlačením do stredu prilepte čierny regulačný štítok aj na batériu.

Step 15
Vloženie novej batérie do iPhone-u

Vloženie novej batérie do iPhone-u

 • Batériu opatrne vložte  do iPhone-u.
 • Uistite sa, že konektor batérie je v jednej línii na základnej doske.

Step 16
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u

Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #1
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #2

 • Nalepte novú lepku po okrajoch iPhone-u.
 • Spätným procesom batériu zapojte.

Nové lepidlo zabezpečí odolnosť iPhone-u voči vode a prachu.

Step 17
Spätné namontovanie iPhone-u

Spätné namontovanie iPhone-u

 • Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí