Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie s FPC flex káblami na odstránenie chybových správ od Apple

Added on 21.06.2024

Technická náročnosť

Vysoká

Trvanie postupu

90-120

Počet krokov v návode

18

Návod na inštaláciu originálneho flex kábla s ochrannou doskou (BMS) na novú batériu

Obnovenie zdravia a odstránenie hlášky nerozpoznaného dielu na iPhonoch

 

Batéria, z ktorej je kábel s ochrannou doskou (BMS) odobratý, musí byť originálna, teda taká, ktorá bola nainštalovaná v iPhone výrobcom.

Táto úprava FPC flex káblu vám po správnej inštalácií opätovne vráti stratené zdravie batérie iPhonu a taktiež odstráni hlášku nerozpoznaného dielu.

Step 1
Vypnite iPhone

Step 2
Rozoberte iPhone a odstráňte batériu

Pomocou našich návodov na opravu rozoberte iPhone a vyberte z neho batériu tak, aby ste s ňou mohli voľne manipulovať.

Step 3
Identifikujte pripojenie flex káblu

Po rozobratí iPhonu a vybratí batérie zistite, kde sa na batérii nachádza prepojenie flex káblu, ktorým sa batéria pripája k základnej doske zariadenia.

Step 4
Odstráňte ochrannú fóliu

Po zistení miesta tohto prepojenia musíte z neho opatrne odstrániť ochrannú fóliu, aby ste odkryli ochrannú dosku, kde sa nachádzajú kontakty s batériou.

Step 5
Prestrihnite kontakty

Následne prestrihnite kontakty v strede spojovacích plieškov, aby ste nepoškodili ochrannú dosku ani flex kábel (uprednostnite použitie keramických nožníc, aby ste predišli zbytočným komplikáciám). Ak používate obyčajné nožnice, strihajte kontakty jednotlivo).

Step 6
Zlomte ochranné kontakty

Na kábli, ktorý ste odstrihli, ohýbajte zvyšky ochranných kontaktov, až kým ich nezlomíte v najužšej časti.

Step 7
Odstráňte malé čierne štvorčeky

Pomocou nechtov odstráňte z oboch koncov ochrannej dosky malé čierne štvorce.

Step 8
Vyrovnajte flex kábel

Veľmi opatrne vyrovnajte flex kábel do roviny s ochrannou doskou tak, aby sa pri položení na stôl dotýkali čo najväčšou plochou.

Step 9
Pripojte lepiacu pásku

Zo žltého lepiaceho pásiku odlepte bielu ochrannú fóliu a nalepte ho do stredu ochrannej dosky na stranu, kde nie sú pozostatky spojovacích plieškov.

Step 10
Pripojte upravený kábel

Na novej batérii, ktorú ste si zakúpili, nájdite pripájací port a opatrne pripojte konektor kábla, ktorý ste upravili.

Step 11
Zaistite kábel lepiacou páskou

Kábel ohnite a pomocou lepiaceho pásiku ho prilepte na obvod novej batérie.

Step 12
Zakryte pripojovací port

Použite malú čiernu lepiacu pásku v tvare T, ktorá bola súčasťou balenia, na zakrytie pripájacieho portu, aby sa flex kábel neodpojil.

Step 13
Pripojte kábel k batérii

V tomto kroku použijeme veľké čierne nálepky na to, aby sme zvyšnú časť kábla prilepili k obvodu batérie.

Step 14
Nainštalujte novú batériu a otestujte

Novú vylepšenú batériu vráťte do iPhonu a pred zalepením displeja späť na miesto otestujte správnu funkčnosť zariadenia a novej oživenej batérie.

Step 15
Upozornenie

  • Pokiaľ sa iPhone nezapne po podržaní zapínacieho tlačidla, pripojte nabíjačku a zapne sa automaticky.
  • Ak vám indikátor batérie ukáže nabitie na 100%, batériu ste nainštalovali správne.
  • Pri prvom zapnutí po výmene batérie vám zariadenie nezobrazí jej zdravie. 
  • V prípade, že sa vyskytnú problémy, v spodnej časti návodu sú uvedené rôzne riešenia najčastejšie sa vyskytujúcich problémov.

Step 16
Obnovte iPhone do pôvodného stavu

Pomocou našich návodov vráťte iPhone s vylepšenou batériou do pôvodného stavu.

Step 17
Overte funkčnosť batérie

  • Pri druhom zapnutí vám iPhone ukáže menšie % nabitia batérie.
  • Po druhom zapnutí bude zdravie batérie 100% a zmizne vám hláška o nerozpoznaní vymeneného dielu.
  • Ak ste ochrannú dosku originálnej batérie pripojili na novú batériu správne pomocou tohto návodu, iPhone pôjde bez akýchkoľvek problémov.

Step 18
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

Slabý kontakt medzi originálnou ochrannou doskou a novou batériou
Tento problém sa vyznačuje tým, že telefón pri prvom zapnutí ukáže 1% batérie.
Riešenie: Skontrolujte, či je dostatočne pevné pripojenie ochrannej dosky a novej batérie.

 

iPhone ukazuje zdravie starej batérie
Ak vám zariadenie ukazuje zdravie starej batérie, znamená to, že úprava nebola úspešná.
Riešenie: Zopakovanie celého procesu s inou batériou.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí