Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie iPhone 11 Pro

Added on 23.05.2021

Technická náročnosť

stredne náročné

Trvanie postupu

150 minút

Počet krokov v návode

22

Apple batérie dokážu udržať 80% kapacity počas 500 nabíjacích cyklov, ktoré u väčšiny užívateľov trvajú približne 18-24 mesiacov. Opotrebenie batérie pre Vás znamená oveľa častejšie nabíjanie, no tiež môže spôsobiť spomalenie Vášho iPhone-u, preto využite tento návod a obnovte plný výkon Vášho zariadenia.

Tento návod tiež zahŕňa inštrukcie k úplnému odpojeniu displeja, odstráneniu spodného reproduktora a taptic engine-u, kvôli lepšiemu prístupu k tesniacim pásom batérie.

Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a nechajte nabíjať ešte aspoň 2 hodiny. Potom iPhone používajte až do úplného vybitia a následne nabite bez prerušenia na 100%.

Step 1
Odmontovanie pentalobe skrutiek

Odmontovanie pentalobe skrutiek

Pred začatím je potrebné vybiť iPhone pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.

 • Vypnite iPhone
 • Na dolnom okraji iPhone-u odskrutkujte dve 6,7mm dlhé pentalobové skrutky pomocou skrutkovača Pentalobe (Ph0001.2)

Otvorením iPhone-u sa poruší jeho vodotesné tesnenie, preto pred začatím tohto kroku majte pripravené náhradné tesnenie. Bez nového tesnenia nebude Váš iPhone vodotesný.

Step 2
Otváranie 1

Otváranie 1

Zahriatie spodnej hrany iPhone-u pomáha zmäkčiť lepidlo chrániace displej a uľahčuje jeho otvorenie.

 • Pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrejte spodný okraj iPhone-u cca 3 minúty, aby teplota dosiahla cca 80°C.
 • Nedávajte iPhone do mikrovlnky !!!

Step 3
Otváranie 2

Otváranie 2
 • Umiestnite prísavky do blízkosti spodného okraja iPhone-u, jednu spredu a druhú zozadu a opatrne zatlačte na miesto.
 • Držte bezpečne svoj iPhone a jemnou silou oddeľte prísavkami obrazovku od zadnej časti telefónu.
 • Po oddelení displeja cca 3mm od zadnej strany vložte do medzery kartičku Fixservis.

Lepidlo, ktoré drží displej na mieste je veľmi silné, vytvorenie tejto počiatočnej medzery si preto vyžaduje použitie značnej sily. Pri ťažkostiach opäť zahrievajte spodný okraj a opatrne posúvajte obrazovku opakovane hore a dole, aby ste oslabili lepidlo, až kým nevytvoríte medzeru na vloženie kartičky Fixservis.

Step 4
Otváranie 3

 • Posúvajte kartičku Fixservis okolo ľavého dolného rohu a po ľavom okraji smerom nahor, čím uvoľňujete lepidlo držiace displej.
 • To isté opakujte okolo pravého dolného rohu a po pravom okraji smerom nahor.

 Nezasúvajte kartičku príliš hlboko, aby ste nepoškodili vnútorné komponenty iPhone-u.

Step 5
Otváranie 4

Otváranie 4
 • Po úspešnom uvolnení lepidla z okrajov odmontujte prísavky.
 • Otvorte iPhone otočením displeja z ľavej strany ako knihu.
 • Doporučujeme si podoprieť displej, aby ste neodtrhli plochý káblik, ktorý drží displej zo základnou doskou.

Zatiaľ sa nepokúšajte displej úplne oddeliť, pretože niekoľko krehkých plochých káblov ho stále pripája k základovej doske iPhone-u.

Step 6
Odskrutkujte kryt konektora batérie

Odskrutkujte kryt konektora batérie
 • Odmontujte dve 1,3 mm dlhé skrutky pomocou Pentalobe skrutkovača upevňujúce držiak krytu batérie a zároveň ho demontujte.

Počas celej opravy sledujte každú skrutku a uistite sa, že sa vracia presne tam, odkiaľ pochádza, aby nedošlo k poškodeniu vášho iPhone-u.

Step 7
Odpojenie batérie

Odpojenie batérie
 • Špičkou nástroja Spudger odpojte zo základnej dosky konektor batérie na základnej doske.

Snažte sa nepoškodiť čierne silikónové tesnenie obklopujúce toto a ďalšie pripojenia dosky. Tieto tesnenia poskytujú mimoriadnu ochranu pred vniknutím vody a prachu.

 • Konektor mierne ohnite od základnej dosky, aby ste zabránili náhodnému kontaktu so zásuvkou a napájaniu telefónu počas opravy.

Step 8
Odmontovanie krytu základnej dosky

Odmontovanie krytu základnej dosky
 • Pomocou skrutkovača Pentalobe odskrutkujte šesť 1,3 mm skrutiek upevňujúcich držiak krytu logickej dosky a následne ho demontujte.

Step 9
Odpojenie displeja OLED + predného snímača a digilizátora

Odpojenie displeja OLED + predného snímača a digilizátora
 • Odpojte konektor kábla OLED panela, predného snímača a digilizátora pomocou nástroja Spudger.

Step 10
Demontujte zostavu displeja

Demontujte zostavu displeja
 • Demontujte displej od základnej dosky.

 

Step 11
Odmontovanie spodného krytu konektoru batérie

Odmontovanie spodného krytu konektoru batérie
Odmontovanie spodného krytu konektoru batérie #1
Odmontovanie spodného krytu konektoru batérie #2
 • Pomocou skrutkovača Pagoda odskrutkujte štyri 1,5 mm skrutky zaisťujúce spodný kryt konektora batérie a zároveň ho demontujte.

Step 12
Odpojenie spodného konektora batérie

Odpojenie spodného konektora batérie
 • Pomocou nástroja Spudger odpojte spodný kábel batérie.

 

Step 13
Odmontovanie Taptic Engine

Odmontovanie Taptic Engine
Odmontovanie Taptic Engine #1
Odmontovanie Taptic Engine #2
 • Pomocou nástroja Spudger odpojte Taptic Engine
 • Odskrutkujte  pomocou skrutkovača Pentalobe tri skrutky, ktoré držia Motor Taptic:

- 1. skrutka dlhá 1,9 mm.

- 2. skrutka dalhá 1,4 mm.

- 3. skrutka dlhá 4,1 mm.

 • Následne demontujte Taptic Engine.

Počas celej opravy sledujte každú skrutku a uistite sa, že sa vracia presne tam, odkiaľ pochádza, aby nedošlo k poškodeniu vášho iPhonu.

Step 14
Odmontovanie držiaku flexibilného kábla

Odmontovanie držiaku flexibilného kábla
 • Pomocou skrutkovača Pentalobe odskrutkujte dve 1,4 mm skrutky upevňujúci držiak kábla Lightning flex a následneho ho demontujte.

Step 15
Odpojenie kábla Lightning flex

Odpojenie kábla Lightning flex
 • Odpojte pomocou nástroja Spudger oba konektory kábla Lightning flex od základnej dosky.
 • Jemne zdvihnite kábel lightning flex a mierne ho ohnite k spodnému okraju iPhone-u, aby ste získali lepší prístup k batérii pod ním.

Step 16
Odlepenie lepiacich úchytiek

Odlepenie lepiacich úchytiek
Odlepenie lepiacich úchytiek #1
Odlepenie lepiacich úchytiek #2
 • Batéria je pripevnená k zadnému púzdru tromi kusmi lepiacich úchytiek - jedna v blízkosti spodného okraja batérie, druhá v hornej časti a tretia vpravo.
 • Každá lepka má na konci jeden alebo dva čierne vyťahovacie chlopne, ktoré sú mierne prilepené k bočným okrajom batérie.
 • Uchopte úchytky súčasne a pomaly ťahaním ťahajte lepidlo smerom od batérie.
 • Tento postup zopakujte zo všetkých troch strán.

Step 17
Výber batérie

Výber batérie
 • Vyberte batériu pomocou nástroja Spudger.

 

Step 18
Nalepenie novej lepiacej pásky na novú batériu

Nalepenie novej lepiacej pásky na novú batériu
 • Odlepte modrú plastovú fóliu z novej sady lepiacich pásikov a zlikvidujte ju.
 • Opatrne umiestnite lepiace pásky na batériu a nalepte ich na miesto, ako je to znázornené.
 • Prstami alebo handričkou pevne pritlačte prúžky na miesto na batérii.
 • Stlačením do stredu prilepte čierny regulačný štítok aj na batériu.

Step 19
Vloženie novej batérie do iPhone-u

Vloženie novej batérie do iPhone-u
 • Batériu opatrne vložte  do iPhone-u.
 • Uistite sa, že konektor batérie je v jednej línii na základnej doske.

Step 20
Odlepenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u

Odlepenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u
 • Odstráňte staré lepidlo po okrajoch iPhone-u.

Step 21
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u

Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #1
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #2
 • Nalepte novú lepku pod LCD Adhesive.
 • Spätným procesom batériu zapojte.

Nové lepidlo zabezpečí odolnosť iPhone-u voči vode a prachu.

Step 22
Spätné namontovanie iPhone-u

Spätné namontovanie iPhone-u
 • Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí