Fixservis logo
0
0 €

Vyberte si zariadenie

Reset

Výmena batérie iPhone 8 Plus

Added on 23.06.2021

Technická náročnosť

Stredne náročné

Trvanie postupu

60 minút

Počet krokov v návode

20

Apple batérie dokážu udržať 80% kapacity počas 500 nabíjacích cyklov, ktoré u väčšiny užívateľov trvajú približne 18-24 mesiacov. Opotrebenie batérie pre Vás znamená oveľa častejšie nabíjanie, no tiež môže spôsobiť spomalenie Vášho iPhone-u, preto využite tento návod a obnovte plný výkon Vášho zariadenia.

Tento návod tiež zahŕňa inštrukcie k úplnému odpojeniu displeja, odstráneniu spodného reproduktora a taptic engine-u, kvôli lepšiemu prístupu k tesniacim pásom batérie.

Po dokončení opravy si kalibrujte svoju novú batériu, aby ste docielili optimálny výkon. Nabite batériu na 100% a nechajte nabíjať ešte aspoň 2 hodiny. Potom iPhone používajte až do úplného vybitia a následne nabite bez prerušenia na 100%.

Step 1
Odmontovanie pentalobe skrutiek

Odmontovanie pentalobe skrutiek

Pred začatím je potrebné vybiť iPhone pod 25% pretože nabitá Li-ion batéria sa môže vznietiť alebo explodovať pri náhodnom prerezaní.

 • vypnite iPhone
 • na dolnom okraji iPhone-u odskrutkujte dve 3,5 mm dlhé pentalobové skrutky pomocou skrutkovača Pentalobe (Ph0001.2)

Otvorením iPhone-u sa poruší jeho vodotesné tesnenie, preto pred začatím tohto kroku majte pripravené náhradné tesnenie. Bez nového tesnenia nebude Váš iPhone odolný voči prachu a vode.

Step 2
Prelepte všetky praskliny páskou

 • Na displej iPhone-u nalepte baliacu pásku, až kým nebude zakrytý celý displej.
 • Takto zostanú sklenené črepy zalepené a zabezpečí sa štrukturálna integrita pri zdvíhaní displeja.

Noste ochranné okuliare, aby ste si chránili oči pred akýmkoľvek sklom, ktoré sa počas opravy bude otriasať.

Step 3
Otváranie 1

Otváranie 1

Zahriatie spodnej hrany iPhone-u pomáha zmäkčiť lepidlo chrániace displej a uľahčuje jeho otvorenie.

 • pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole zahrejte spodný okraj iPhone-u cca 3 minúty, aby teplota dosiahla cca 80°C.
 • nedávajte iPhone do mikrovlnky !!!

Step 4
Otváranie 2

Otváranie 2

 • umiestnite prísavky do blízkosti spodného okraja iPhone-u, jednu spredu a druhú zozadu a opatrne zatlačte na miesto.
 • držte bezpečne svoj iPhone a jemnou silou oddelte prísavkami obrazovku od zadnej časti telefónu.
 • Po oddelení displeja cca 3mm od zadnej strany vložte do medzery kartičku Fixservis.

Lepidlo, ktoré drží displej na mieste je veľmi silné, vytvorenie tejto počiatočnej medzery si preto vyžaduje použitie značnej sily. Pri ťažkostiach opäť zahrievajte spodný okraj a opatrne posúvajte obrazovku opakovane hore a dole, aby ste oslabili lepidlo, až kým nevytvoríte medzeru na vloženie kartičky Fixservis.

Step 5
Otváranie 3

Otváranie 3

 • posúvajte kartičku Fixservis okolo ľavého dolného rohu a po ľavom okraji smerom nahor, čím uvoľňujete lepidlo držiace displej.
 • to isté opakujte okolo pravého volného rohu a po pravou okraji smerom nahor.

 Nezasúvajte kartičku príliš hlboko, aby ste nepoškodili vnútorné komponenty iPhone-u.

Step 6
Otváranie 4

Otváranie 4

 • po úspešnom uvolnení lepidla z okrajov môžete odmontujte prísavky.
 • otvorte iPhone otočením displeja z ľavej strany.
 • doporučujeme si podoprieť displej, aby ste neodtrhli plochý káblik, ktorý drží displej zo základnou doskou.

Zatiaľ sa nepokúšajte displej úplne oddeliť, pretože niekoľko krehkých plochých káblov ho stále pripája k logickej doske iPhone-u.

Step 7
Odmontovanie držiaku kábla displeja

Odmontovanie držiaku kábla displeja

 • Odskrutkujte štyri skrutky Phillips (JIS) pomocou skturkovača Pentalobe upevňujúce spodný držiak kábla displeja k základnej doske v nasledujúcich dĺžkach:
 • dve skrutky 1,3 mm
 • jedna skrutka 1,4 mm
 • jedna 2,7 mm skrutka

Počas celej opravy sledujte každú skrutku a uistite sa, že sa vracia presne tam, odkiaľ pochádza, aby nedošlo k poškodeniu vášho iPhone-u.

Step 8
Odmontovanie držiaku zostavy snímača

Odmontovanie držiaku zostavy snímača
Odmontovanie držiaku zostavy snímača #1
Odmontovanie držiaku zostavy snímača #2

 • Odskrutkujte pomocou skrutkovača Pentalobe dve skrutky upevňujúce držiak cez konektor zostavy snímača predného panela:
 • jedna 1,0 mm skrutka
 • jedna 1,2 mm skrutka
 • následne držiak odstráňte

Step 9
Odpojenie batérie

Odpojenie batérie
Odpojenie batérie #1
Odpojenie batérie #2

 • pomocou nástroja Spudger odpojte konektor batérie zo základnej dosky.
 • kábel konektora mierne ohnite, aby ste zabránili náhodnému kontaktu so zásuvkou a napájaniu telefónu počas opravy.

Step 10
Odpojenie displeja

Odpojenie displeja

 • pomocou nástroja Spudger odpojte veľký spodný konektor displeja tak, že ho vytiahnete priamo z objímky.

Step 11
Odpojenie displeja 2

Odpojenie displeja 2

 • odpojte druhý spodný konektor kábla displeja, priamo za tým, ktorý ste odpojili v predchádzajúcom kroku.

Step 12
Odpojenie displeja 3

Odpojenie displeja 3

 • pomocou nástroja Spudger odpojte konektor zostavy snímača vpravom hornom rohu.
 • následne demontujte displej.

Step 13
Odlepenie lepiacich úchytiek

Odlepenie lepiacich úchytiek
Odlepenie lepiacich úchytiek #1
Odlepenie lepiacich úchytiek #2
 • Batéria  je zabezpečená štyrmi kusmi lepidla na rozťahovanie - dva v hornej a dva v dolnej časti.
 • Každý kúsok lepidla má na konci čierny poťah, ktorý je mierne prilepený k prednému povrchu batérie.
 • Odlepte z každej strany batérie čierny poťah.

Step 14
Odlepenie lepiacich pások batérie

Odlepenie lepiacich pások batérie
Odlepenie lepiacich pások batérie #1
Odlepenie lepiacich pások batérie #2
Odlepenie lepiacich pások batérie #3

 • Každá lepka má vyťahovacie chlopne, ktoré sú mierne prilepené k bočným okrajom batérie.
 • Uchopte úchytky súčasne a pomaly ťahaním ťahajte lepidlo smerom od batérie.
 • Tento postup zopakujte zo všetkých štyroch strán.

Pri ťahaní za pásy navyše nestláčajte batériu. Stlačením na batériu sa vytvoria tlakové body, ktoré sa môžu zachytiť a zlomiť lepidlo.

Step 15
Vybratie batérie

Vybratie batérie
Vybratie batérie #1
Vybratie batérie #2
 • pomocou Fix kartičky vyberte batériu.

Step 16
Odstránenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u

Odstránenie starého lepidla okolo okrajov iPhone-u

 • pomocou nástroja Spudger odstráňte staré lepidlo po okrajoch iPhone-u.

Step 17
Nalepenie novej lepky na batériu

Nalepenie novej lepky na batériu
Nalepenie novej lepky na batériu #1
Nalepenie novej lepky na batériu #2
 • Naletpe novú lepku na zadnú stranu batérie.
 • Uistite sa, že dve kratšie prúžky sú najbližšie ku konektoru kábla batérie.

Keď je lepidlo odkryté, dávajte pozor, aby ste sa ho nedotkli.

Step 18
Vloženie novej batérie do iPhone-u

Vloženie novej batérie do iPhone-u

 • Batériu opatrne vložte  do iPhone-u.
 • Uistite sa, že konektor batérie je v jednej línii na základnej doske.

Step 19
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u

Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #1
Nalepenie nového lepidla okolo okrajov iPhone-u #2

 • nalepte novú lepku pod LCD Adhesive.

Nové lepidlo zabezpečí odolnosť iPhone-u voči vode a prachu.

Step 20
Spätné namontovanie iPhone-u

Spätné namontovanie iPhone-u

 • Pri reinštalácii postupujte podľa tohto návodu v opačnom poradí.

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí