Fixservis logo
0
0 €
Zdieľať

Right to repair: právo na opravu

Právo na opravu hovorí, že spotrebiteľ, ktorý si zakúpi určitý produkt, má v prípade jeho poškodenia právo uviesť toto svoje zariadenie pomocou servisu do pôvodného stavu. Právo na opravu si získava čoraz väčšiu pozornosť, najmä v oblasti technológií. Zrejme najlepším príkladom je trh s mobilnými zariadeniami. Ten sa vyvíja raketovou rýchlosťou a aj rok staré technológie, procesy či jednoducho spôsoby, akými sú konštruované jednotlivé zariadenia, strácajú veľmi rýchlo na svojej relevantnosti. Podobne rýchlo sa však mení aj prístup výrobcov k právu na opravu. 

Right to repair: právo na opravu

Right to repair alebo právo na opravu je celosvetový problém

Preto sa najväčšie servisné spoločnosti v rámci európskej únie spojili a vytvorili hnutie Right to repair, kde žiadajú Európsku úniu o zabezpečenie práva na opravu elektroniky. 

Právo na opravu, je tu pre:

  • spotrebiteľov: aby im boli zabezpečené lacnejšie opravy spotrebičov a neboli nútení kupovať stále nové a nové modely
  • servisné spoločnosti: aby vedeli poskytnúť svojim zákazníkom opravy všetkých značiek elektroniky (t.z. dostupné náhradné diely a neuzamknuté spotrebiče zo strany výrobcov pred opravou)
  • pre našu planétu Zem: elektro-odpad je najrýchlejšie narastajúcim odpadom, pričom jediná cesta, ako proti tomuto nárastu bojovať je možnosť už zakúpené produkty opravovať

Platnosť nového zákona

Európska únia dala do platnosti uznesenie, tzv. Právo na opravu elektrozariadení, s platnosťou od 1. 3.2021.  Bohužiaľ, zatiaľ sa dotýka iba výrobcov televízorov, chladničiek, umývačiek riadu či fénov. Výrobcovia týchto zariadení musia zabezpečiť, aby sa ich produkty mohli opravovať počas 10-tich rokov. Taktiež v budúcnosti budú elektro-spotrebiče označované nálepkou, aká je predpokladaná životnosť daného produktu.

Nové zariadenia sa budú musieť dodávať s manuálom pre servis a vyrábať s ohľadom na možnú opravu a rozobratie bežnými nástrojmi.

Budúcnosť práva na opravu

Servisné spoločnosti však stále nedosiahli to, o čo bojujú. Zatiaľ sa nový zákon nedotýka zrušenia autorizovaných servisov a nevzťahuje sa na problematiku mobilných zariadení. Jediné, čo zatiaľ Európska únia vyžaduje, je univerzálna nabíjačka pre všetky značky a modely mobilných zariadení. 

Problematika je však v oveľa väčšom rozsahu. Akonáhle si zákazník kúpi spotrebič, mal by mať vlastnícke právo, ktoré mu prináša nielen možnosť naložiť so svojim majetkom podľa svojich potrieb, ale aj možnosť opraviť si ho v prípade potreby a to firmou, ktorú si sám vyberie. 

Ak by sa zrušili autorizované servisy a software-ové zámky zo strany výrobcov, pre spotrebiteľov by to znamenalo v konečnom dôsledku ušetrenie peňazí za servis a rýchlejšiu a dostupnejšiu opravu. Nehovoriac o zmenšení množstva produkcie elektro-odpadu, ktorý vzniká pri kúpe nových a nových zariadení. 

Elektro odpad je najrýchlejšie narastajúcim typom odpadu na svete. Iba 15-20% spotrebičov sa recykluje!

Nevýhoda byť autorizovaným servisom

Aby sa servis dostal k originálnym náhradným dielom, a to nielen k tým základným (u mobilov je to batéria a displej) či k oficiálnym návodom a inštrukciám k oprave jednotlivých závad, musí patriť do siete autorizovaných servisov. 

Takéto servisy však majú hneď niekoľko nevýhod. Napríklad u Apple platí, že autorizované servisy môžu opravovať len poškodené batérie alebo displeje. Akákoľvek iná oprava nie je možná. Tieto servisy musia navyše odvádzať aj vysoké poplatky výrobcovi, čo zvyšuje ich ceny a robí ich servis cenovo nevýhodným. 

 

Každý rok sa vyprodukuje 53 miliónov ton elektronického odpadu, čo je ekvivalentná hmotnosť elektroniky v množstve 350 výletných lodí.

Prečo bojovať za právo na opravu?

Zrejme najočividnejším dôvodom, prečo usilovať o zachovanie práva na opravu, je ekonomickosť servisu zariadení. Jednotlivé náhradné diely stoja samozrejme menej ako nové zariadenie a pre zákazníka je teda úplne nelogické zahodiť plne funkčný mobil len preto, že na ňom prestal fungovať audio konektor. Zatiaľ čo výrobcovia by každú jednu opravu riešili najradšej ponúknutím nového zariadenia, zdravý rozum teda nabáda k presnému opaku - najmä ak zoberieme do úvahy, že množstvo opráv je so správnym vybavením naozaj jednoduchou a rýchlou záležitosťou.

Právo na opravu však bojuje nielen za spotrebiteľov, ale aj prírodu. Tzv. e-waste, čiže odpad z elektroniky je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Práve servis a možnosť výmeny jednotlivých dielov (skôr ako celého zariadenia) by však tento problém mohli aspoň z časti vyriešiť. Momentálny prístup mnohých výrobcov však núti spotrebiteľov, aby pred opravou často stále veľmi funkčného a schopného zariadenia, dali prednosť kúpe nového kusu. Výsledkom je potom čoraz väčšie množstvo odpadu, ktorý ohrozuje našu prírodu a teda aj nás samotných.

Čo môže urobiť každý z nás?

Postoj výrobcov môžu v konečnom dôsledku zmeniť len spotrebitelia. Mali by dať jasne najavo, že nemajú záujem o neustále nakupovanie nových zariadení a budú si aj naďalej vymáhať svoje právo na opravu. Len tak sa dokáže upriamiť pozornosť príslušných orgánov aj na túto, často ignorovanú, problematiku a vynútiť si tak zmenu v správaní veľkých spoločností, ktoré momentálne hľadia iba na svoj zisk.

Viac informácií o Práve na opravu môžete nájsť tu:

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí