Fixservis logo
0
0 €
Zdieľať

Nafúkla sa? Preč s ňou!

Odstránenie a likvidácia nafúknutej batérie môžu byť nebezpečné, no jej ponechanie v zariadení môže mať tiež vážne následky.

Nafúkla sa? Preč s ňou!

Pozorne si prečítajte všetky výstrahy a postupujte na vlastné riziko. Všetky batérie patria k nebezpečnému odpadu a preto musia byť riadne zlikvidované.

Požiarna bezpečnosť

Ak je Vaše zariadenie extrémne horúce alebo zapácha, nepokúšajte sa vybrať batériu. Ak z Vášho zariadenia uniká dym, vyprázdnite okolo neho priestor. Oheň môžete poprášiť pieskom alebo schváleným hasiacim prístrojom, prípadne ho zakryť ohňovzdornou nádobou. Nikdy nehaste vodou, pretože by mohla reagovať s lítiom a spôsobiť požiar. Ak môžete zariadenie bezpečne presunúť, umiestnite ho do ohňovzdorného alebo dobre vetraného priestoru a počkajte, kým úplne nevychladne.

VÝSTRAHA

Nafúknutá Li-ion batéria sa môže vznietiť alebo explodovať. Pri demontáži nafúknutej batérie zo zariadenia postupujte s maximálnou opatrnosťou a na vlastnú zodpovednosť. Pri akýchkoľvek pochybnostiach izolujte zariadenie a poraďte sa s odborným servisným technikom.

Zariadenie s nafúknutou batériou by ste nemali používať, aby ste predišli potenciálnemu poškodeniu zariadenia alebo ublíženiu na zdraví. Nasledujúce pokyny približujú odporúčané postupy odstránenia poškodenej batérie, ale nezaručujú bezpečnú opravu. Ak teda máte akékoľvek pochybnosti, vypnite zariadenie, umiestnite ho do ohňovzdornej nádoby a odneste do profesionálneho servisu. Odstránenie nafúknutej batérie sa nesnažte oddialiť.

Čo sa stane, keď sa batéria nafúkne?

Li-ion batérie na výrobu elektrickej energie využívajú chemické reakcie. Ako batéria starne, táto reakcia sa nedokončí dokonale, čoho výsledkom môže byť vytvorenie plynu, čo vedie k nafúknutiu batérie. Navyše, ak vrstvy chemikálií batérie neudržujú správnu separáciu kvôli poškodeniu, môže dôjsť k úniku plynu, nafúknutiu a dokonca k požiaru. Opuch je výsledkom zachytenia častíc medzi vrstvami batérie, prípadne prerušením membrány oddeľujúcej jednotlivé vrstvy. Ak je porušená membrána, môže dôjsť k explozívnej reakcii s vlhkosťou vo vzduchu.

Ako identifikovať nafúknutú batériu

  • skontrolujte zariadenie – nafúknutá batéria vytláča ostatné komponenty, častokrát vytlačí displej alebo tlačidlá z ich pôvodného umiestnenia. Tiež môžete spozorovať rôzne medzery medzi krytmi alebo sa tlačidlá ťažšie stláčajú
  • identifikujte zápach – môžete zacítiť sladký kovový chemický zápach, ktorý by mohol byť plynom unikajúcim z nafúknutej batérie. Nikdy však neprikladajte blízko tváre, dodržujte bezpečný odstup
  • skontrolujte batériu – ak viete bez porušenia batérie rozobrať zariadenie(podľa návodu), môžete ju skontrolovať vizuálne

Ako bezpečne odstrániť nafúknutú batériu

Ak predpokladáte, že je Vaša batéria nafúknutá, nenabíjajte svoje zariadenie. Snažte sa ju čo najviac vybiť, aby ste znížili riziko požiaru.

Chráňte sa. Pracujte na dobre vetranom suchom mieste, použite ochranné okuliare a rukavice. Pripravte si tiež dlhé tupé kliešte, ktorými potom bezpečne premiestnite poškodenú batériu.

Pracujte na nehorľavom povrchu. Pripravte si ohňovzdornú nádobu – uzatvárateľnú kovovú nádobu alebo kovovú nádobu s pieskom. Za žiadnych okolností nepoužívajte vodu, pretože s ňou lítium môže reagovať a spôsobiť požiar.

Vybratie batérie

Po vykonaní uvedených opatrení môžete začať s vyberaním batérie. Postupujte podľa návodu na výmenu batérie, ale buďte obzvlášť opatrní, aby nedošlo k poškodeniu batérie. Ak je batéria na mieste prilepená, odporúčame použiť odstraňovač lepidla, napríklad vysoko koncentrovaný isopropanol alebo acetón, avšak acetón môže poškodiť plastové komponenty zariadenia. Rozpúšťadlá používajte v malých množstvách, pretože sú horľavé. Používajte len plastové náradie a vyhýbajte sa ostrým predmetom, aby ste nepoškodili obal batérie. Ak kedykoľvek počas vyberania batérie ucítite intenzívnejší zápach, uvidíte dym alebo sa zariadenie začne prehrievať, okamžite umiestnite zariadenie do ohňovzdornej nádoby a počkajte kým tieto prejavy odznejú. Potom skúste znova pokračovať.

Ako zlikvidovať nafúknutú batériu

Batériu je potrebné po vybratí zo zariadenia bezpečne zlikvidovať. Nevhadzujte ju do smetného koša, nevkladajte ani neskladujte batériu vo vode. Ak je batéria horúca, zapácha alebo dymí, umiestnite ju do ohňovzdornej nádoby a počkajte, kým symptómy odznejú. Keď to bude bezpečné, odneste ju do najbližšieho elektroodpadu. Neposielajte ju poštou, pretože by sa mohla vznietiť alebo explodovať počas prepravy.

Všetky batérie sa radia medzi nebezpečný odpad

Likvidácia batérií si vyžaduje osobitnú pozornosť. Všetky batérie predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru, a preto by mali byť zlikvidované správne. Nemali by sa vhadzovať ku komunálnemu odpadu, ale priniesť do elektroodpadu alebo do zariadenia na zber nebezpečného odpadu. Zoznam takýchto miest si môžete vyhľadať cez internet.

Zdieľať

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí